Ugrás a tartalomhoz

Bevezetés az állattanba

dr. Csörgő Tibor, dr. Farkas János, Kis Viktor, dr. Molnár Kinga, dr. Sass Miklós, Szatmári Zsuzsanna, dr. Török Júlia Katalin (2012)

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Összefoglalás

Összefoglalás

A testszerveződés alakulását az embrionális fejlődés lépései szerint követtük: szó volt a barázdálódásról, annak két fő formájáról és ennek rendszertani jelentőségéről, majd a bélcsíra képződésről és az ezzel kapcsolatos fogalmakról, elnevezésekről. Megnéztük, hogy az ős- és újszájas állatok elkülönítésének mi az alapja, elkülönítettük a diplo- és triploblasztikus állatokat, s utóbbiaknál részletesebben áttekintettük a középső csíralemez sejtjeinek sorsát, valamint azt, hogy milyen testfelépítés (testüreg) típusokat különíthetünk el az állatvilágban. Vázoltuk a másodlagos testüreg képződésének módját az ős- és újszájú állatokban, majd megnéztük az ízeltlábúak speciális kevert testüregét. Foglalkoztunk egy általános gerinces embrió testszerveződésével, a középső csíralemez tagolódásával és telepeivel, végül a testüreg tagolódásával és a hasüregi szervek helyzetével.

Megválaszolandó kérdések és feladatok

  1. Rajzoljon egy ábrasort, amely az embrionális fejlődés kezdeti lépéseit mutatja be a bélcsíra képződésig! Nevezze meg az ábrák részleteit és ismertesse a közöttük lévő összefüggéseket!

  2. Mutassa be a barázdálódás leglényegesebb eseményeit, s ismertesse a folyamat rendszerezésben betöltött jelentőségét!

  3. Mit jelentenek a következő fogalmak: diploblasztikus és triploblasztikus állat? Mi lehet az embrióba bevándorló mezodermális sejtek sorsa?

  4. Határozza meg a másodlagos testüreg fogalmát és mutassa be azt, hogy hogyan keletkezik az ős- és az újszájas állatoknál!

  5. Ismertesse, hogy hogyan alakul ki az ízeltlábúak kevert testürege, s hogy milyen annak tagolódása!

  6. Ismertesse, hogy a középső csíralemez hogyan tagolódik a gerinces embriókban, s melyik milyen szerv telepét alakítja ki!

  7. Mutassa be a gerincesek testüregének tagolódását és a hasüregi szervek testüreghez viszonyított helyzetét!