Ugrás a tartalomhoz

Bevezetés az állattanba

dr. Csörgő Tibor, dr. Farkas János, Kis Viktor, dr. Molnár Kinga, dr. Sass Miklós, Szatmári Zsuzsanna, dr. Török Júlia Katalin (2012)

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Összefoglalás

Összefoglalás

Bevezettük és meghatároztuk a belső váz fogalmát, s megállapítottuk, hogy ennek megjelenése az újszájúak körében olyan jelentőséggel rendelkezik, hogy a gerinchúrosok törzsének, s egyik altörzsének (gerincesek) is névadójául szolgál. A gerinchúr rövid jellemzése után áttértünk a gerincesek vázrendszerének ismertetésére. Elsőként a gerincoszlopot vettük szemügyre, foglalkoztunk a csigolyák felépítésével, valamint a tengelyváz alakulásával, mozgási lehetőségeivel a vízi életmódú halaktól az emlősökig. Szó esett az alsó és felső állású bordákról, valamint a légzésben betöltött szerepükről. Áttérve a végtagok felépítésére: megkerestük, hogy a négylábú gerincesek végtagjai mely mai halak ősétől származnak. Felvázoltuk a végtagok alapfelépítését, s röviden érintettük azt, hogy ez mennyiben változik az egyes gerinces osztályok életmódjának megfelelően. Végezetül átnéztük a gerincesek koponyájának tagolódását, az agy- és arckoponya elemeit, valamint az utóbbi garatíveinek alakulását. Szóba kerültek a hüllők halántékablakai, a magzatburkosok rendszerezésben betöltött szerepük, valamint az általuk kijelölt leszármazási vonalak. A madaraknál megállapítottuk, hogy modern rendszerezésükben alapvető szempont állkapcsuk felépítése és mozgékonysága, amely az alosztályok elkülönítési szempontját adja. A vázrendszer bemutatását az emlősök koponyájának rövid ismertetésével zártuk.

Megválaszolandó kérdések és feladatok

 1. Mikor nevezünk egy vázrendszert belsőnek, s kialakulása mely állatcsoportokban jellemző? Mik az előnyei és a feladatai?

 2. Mi a gerinchúr, mi a rendszertani jelentősége, s milyen állatcsoportokban fordul elő?

 3. Határozza meg a gerincoszlop fogalmát, s jellemezze alapegységét, a csigolyát!

 4. Mutassa be röviden az egyes gerinces csoportok gerincoszlopát! Figyeljen az életmódból adódó összefüggésekre!

 5. Rajzolja le a négylábú gerincesek végtagjának alapszabását, s nevezze meg csontjait! Nevezze meg azt az állatcsoportot, amelynek ősétől a végtag származik, s indokolja döntését!

 6. Gondolja át, hogy végtag alapszabásától milyen igények kielégítésére milyen változások következtek a négylábú gerincesekben!

 7. Nevezze meg a gerinces koponya fő részeit, s mutassa be ezek felépítését!

 8. Mik a garat vagy zsigerívek? Hogyan módosultak a szárazföldi életmódnak megfelelően?

 9. Mik a halánték ablakok, s hogyan alapozzuk rájuk a magzatburkosok rendszerezését?

 10. Mik a madár és az emlős koponya jellegzetességei?

 11. Mi az elsődleges és másodlagos csontos szájpad?

 12. Mit tud a hallócsontok eredetéről, helyzetéről és funkciójáról?