Ugrás a tartalomhoz

Bevezetés az állattanba

dr. Csörgő Tibor, dr. Farkas János, Kis Viktor, dr. Molnár Kinga, dr. Sass Miklós, Szatmári Zsuzsanna, dr. Török Júlia Katalin (2012)

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Összefoglalás

Összefoglalás

Kezdetben az emésztés sejten belül zajlott, majd ezt fokozatosan felváltotta a sejten kívüli, ami a két- majd háromszakaszúvá fejlődő tápcsatorna megjelenésével vált lehetővé. Az előbbi csak egy, az utóbbi már két nyílással rendelkezik. Tárgyaltuk az ős- és újszájasság kérdését, amely alapján az állatvilágon belül két nagy csoportot különíthetünk el. Áttekintettük az ősszájúak tápcsatornájának togolódását , s részletesen bemutattuk az csalánozók és a laposférgek béledényrendszerét, majd a gyűrűsférgek és a puhatestűek emésztőszerveinek jellegzetességeit. Az ízeltlábúak esetében a tízlábú rákok és a rovarok szervrendszerére tértünk ki alaposabban. Bemutattuk az újszájúak tápcsatornájának morfológiai és funkcionális tagolódását, s felhívtuk a figyelmet ennek az ősszájúaktól való eltéréseire. Megneveztük a szervrendszer azon jellemzőit, amelyek közösek a gerinchurosok és a gerinces csoportokban, utalva az állkapocs kialakulásának csonttani alapjaira és a folyamat jelentőségére. Felhívtuk a figyelmet a fogazatra és a fogtípusokra. Ezután végignéztük a gerinces állatcsoportok emésztőszerveinek alakulását és működését.

Megválaszolandó kérdések és feladatok

  1. Mutassa be a sejten kívüli emésztés jelentőségét és fejlődését a két- és háromszakaszos tápcsatorna megjelenésével párhuzamosan! Határozza meg az ős- és újszájasság fogalmát!

  2. Hasonlítsa össze a csalánozók és az örvényférgek béledényrendszerét! Mondjon néhány mondatot a nem szabadon élő laposférgek emésztéséről!

  3. Jellemezze a háromszakaszú tápcsatorna felépítését és működését a fonálférgek, a gyűrűsférgek és a puhatestűek példáján!

  4. Mutassa be a tízlábú rákok és a rovarok bélrendszerét és emésztését! Emelje ki a hasonlóságokat és a különbségeket!

  5. Mutassa be az újszájas állatok tápcsatornájának alapszabását, s nevezze meg az ősszájasoktól való eltéréseket!

  6. Jellemezze a csontoshalak emésztőszerveit, s az előbéllel kapcsolatban térjen ki az arckoponya vázrendszerének alakulására is!

  7. Mutassa be röviden a kétéltűek tápcsatornáját és táplálkozását!

  8. Ismertesse a hüllők tápcsatornáját, annak jellegzetességeit és működését!

  9. Jellemezze a madarak emésztőrendszerét és annak specialitásait!

  10. Mutassa be az emlősök tápcsatornáját, fogazatát és az emésztés folyamatát!