Ugrás a tartalomhoz

Bevezetés az állattanba

dr. Csörgő Tibor, dr. Farkas János, Kis Viktor, dr. Molnár Kinga, dr. Sass Miklós, Szatmári Zsuzsanna, dr. Török Júlia Katalin (2012)

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Összefoglalás

Összefoglalás

Kezdetként felvázoltuk, hogy miért van szükség a légzőszervekre, s röviden jellemeztük a légzőhámokat. Megállapítottuk, hogy a szerv működésének megértéséhez el kell különíteni a gázcsere és a víz- vagy légcsere folyamatait, meg kell vizsgálnunk azt, hogy a szervezetbe bejutott oxigén hogyan szállítódik, illetve hogy ebben légzőpigment szerepet játszik-e vagy sem. Megjegyeztük, hogy kezdetben a bőrizomtömlő képes volt ellátni a gázcsere feladatát is, így egyes állatcsoportokban nem alakultak ki légzőszervek. Ezután röviden kitértünk az ős- és újszájú állatok légzőszerveinek csíralemez eredetére, majd sorra vettük az ősszájúak körében előforduló légzőszerveket: a gyűrűsférgek és puhatestűek kopoltyúit, valamint az utóbbiak tüdejét. Bemutattuk a rákok kopoltyúját és a rovarok légcsőrendszerét. Áttérve az újszájúakra megemlítettük a kopoltyúkosár fogalmát, megvizsgáltuk a gerincesek kopoltyúinak eredetükből adódó közös vonásait. A halak és kétéltű lárvák légzőszervéről áttértünk a kifejlett békák és hüllők tüdejének valamint légutainak bemutatására. Megvizsgáltuk a kettős légzés fogalmát, a madarak és az emlősök hangadó szervét, végezetül bemutattuk az emlősök tüdejének felépítését és működését.

Megválaszolandó kérdések és feladatok

  1. Mi a légzés célja, mit jelent a gázcsere és a légcsere fogalma? Milyen felépítésűnek kell lennie egy bőrizomtömlőnek akkor, ha a gázcsere feladatát is el akarja látni?

  2. Mi jellemző a légzőhámokra? Milyen csíralemez eredetűek az ős– és az újszájúaknál, s milyen légzőszerveket alakítanak ki?

  3. Jellemezze az ősszájúak légzőszerveit, s részletesebben hasonlítsa össze a puhatestűek fésűs és lemezes kopoltyúit!

  4. Milyen felépítésű és hogyan működik a tüdőscsigák tüdeje?

  5. Mutassa be a gerincesek kopoltyúit azok eredete, felépítése és működése szempontjából!

  6. Hasonlítsa össze a kétéltűek és a hüllők tüdejét, valamint légúti rendszerének alakulását!

  7. Jellemezze a madarak légzőszervrendszerét, térjen ki a hangadásra és a kettős légzésre!

  8. Mutassa be az emlősök légútait és tüdejének felépítését! Foglalja össze a hangadásról és a légzőmechanizmusról szóló ismereteit!