Ugrás a tartalomhoz

Bevezetés az állattanba

dr. Csörgő Tibor, dr. Farkas János, Kis Viktor, dr. Molnár Kinga, dr. Sass Miklós, Szatmári Zsuzsanna, dr. Török Júlia Katalin (2012)

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Összefoglalás

Összefoglalás

Elsőként megállapítottuk, hogy a törzsfejlődés során először az ozmoregulációs szervek jelentek meg. A kiválasztószervek a só- és vízháztartás szabályozásán kívül anyagcsere végtermékek eltávolításával is foglalkoznak. Leszögeztük, hogy a kiválasztásnak két alapvető folyamata van, s hogy tanulmányozása során milyen kérdésekre kell választ keresnünk. Átnéztük az ősszájúak proto- és metanephridialis típusú szerveit, valamint a fonálférgek egyedülálló oldalszervét és a rovarok Malpighi-edényeit. A gerincesekre áttérve megállapítottuk, hogy kiválasztó és ivarszerveik egységes szervrendszert képeznek, s hogy ennek fejlődéstani okai vannak. Felhívtuk a figyelmet arra, hogy a vesetípusaik a törzs- és egyedfejlődés során kranio-kaudális sorrendben követik egymást, s hogy tudományos neveik térben elfoglalt helyzetükre utal. Röviden jellemeztük a halak fejveséjét és maradó veséjét, amely utóbbihoz a kétéltűek szerve is hasonló. A hüllőknél, madaraknál és emlősöknél már egy fejlettebb vesetípus jelenik meg, amelynek az első két csoportban sok hasonló vonása van. Végezetül jellemeztük az emlősök veséjét, annak néhány működési sajátságával együtt.

Megválaszolandó kérdések és feladatok

  1. Milyen feladatai vannak egy ozmoregulációs szervnek, s mely állatcsoportokban találkozott vele?

  2. Jellemezze a kiválasztás fő folyamatait!

  3. Hasonlítsa össze a proto– és metanephridiumot! Melyik milyen felépítésű és működésű, s mely állatcsoportokra jellemző?

  4. Mutassa be röviden a fonálférgek kiválasztószervének specialitásait!

  5. Sorolja fel a gerincesek körében kialakuló vesetípusokat, s magyarázza meg elnevezéseiket! Mik a közös és eltérő tulajdonságaik?

  6. Jellemezze röviden a halak és a kétéltűek veséjét és vizelet elvezető rendszerét!

  7. Hasonlítsa össze a hüllők, a madarak és az emlősök veséjét felépítés és működés szempontjából!