Ugrás a tartalomhoz

Bevezetés az állattanba

dr. Csörgő Tibor, dr. Farkas János, Kis Viktor, dr. Molnár Kinga, dr. Sass Miklós, Szatmári Zsuzsanna, dr. Török Júlia Katalin (2012)

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Összefoglalás

Összefoglalás

Leírásunkat az idegsejtek, a támasztósejteket is tartalmazó idegszövet bemutatásával, valamint az idegrendszer alapvető felosztásának ismertetésével kezdtük. Ezt követően megnéztük a diploblasztikus csalánozók és a triploblasztikus lapos- és gyűrűsférgek, valamint a puhatestűek idegrendszerének alapvető vonásait, bevezettük az ortogonális és a hasdúclánc típusú idegrendszer fogalmát. Szó esett az ízeltlábúak közül a tízlábú rákok és a rovarok központi idegrendszeréről, majd az utóbbiak vedléssel és a fejlődési stádium meghatározásával kapcsolatos hormonjairól. Áttérve az újszájú állatokra, felvázoltuk a gerincesek idegrendszerének kialakulását és alapszabását, majd részletesebben a csontoshalak idegrendszerével foglalkoztunk. A többi gerinces csoportnál csak az ehhez képesti legjellemzőbb eltéréseket említettük. Kitértünk a magzatburok nélküliek és a magzatburkosok agyidegeinek rövid bemutatására, valamint a garatívekkel kapcsolatban megállapítottuk, hogy azok egyes elemeinek (vázelemek, izomzat) beidegzése a gerincesek törzsfejlődése során konzervatív módon megmaradt. Végül, de nem utolsó sorban foglalkoztunk a neuroendokrin rendszer központi részének felépítésével és funkcióival néhány perifériális endokrin mirigy említése mellett.

Megválaszolandó kérdések és feladatok

 1. Sorolja fel az idegrendszer fő feladatait, nevezze meg az idegszövet sejttípusait és röviden mutassa be felépítésüket és funkciójukat!

 2. Mit jelent a kefalizáció, jelensége mivel függ össze? Mik a dúcok, s mi az agydúc?

 3. Jellemezze az ortogonális idegrendszereket!

 4. Mutassa be a törzsfejlődés során megjelent hasdúclánc típusú idegrendszerek felépítését!

 5. Ismertesse az ízeltlábúak neuroendokrin rendszerének felépítését és vedlésben betöltött szerepét!

 6. Vázolja fel a gerinchúrosok / gerincesek idegrendszerének alapszabását (kialakulás, fő részek, agy– és gerincvelői idegek).

 7. Mutassa be a halak idegrendszerének felépítését!

 8. Hasonlítsa össze a halak és a kétéltűek idegrendszerének felépítését!

 9. Mutassa be a magzatburkos gerincesek idegrendszerének fő vonásait a hüllők szervrendszere alapján!

 10. Hasonlítsa össze a hüllők és a madarak idegrendszerét!

 11. Hasonlítsa össze a hüllők és az emlősök idegrendszerét!

 12. Sorolja fel a magzatburok nélküliek és a magzatburkosok agyidegeit, s adja meg fő funkciójukat és azt, hogy mely agyrészhez tartoznak!

 13. Mutassa be a gerincesek neuroendokrin rendszerét a halak és az emlősök alapján!

 14. Sorolja fel a hipotalamuszban és a hipofízisben termelődő hormonokat, ezek célszerveit és ismertesse hatásukat!

 15. Sorolja fel a perifériális endokrin szerveket és nevezze meg a hormonjaikat azok hatásával együtt!