Ugrás a tartalomhoz

Bevezetés az állattanba

dr. Csörgő Tibor, dr. Farkas János, Kis Viktor, dr. Molnár Kinga, dr. Sass Miklós, Szatmári Zsuzsanna, dr. Török Júlia Katalin (2012)

Eötvös Loránd Tudományegyetem

15.5. A könyvben használt rendszer

15.5. A könyvben használt rendszer

Könyvünkben olyan rendszert használunk, amely a fenetikus rendszertanon alapszik, alapját tehát az állatok morfológiai jellemzői képezik. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül azonban, hogy egyre több (sejtmagi és mitokondriális genomra vonatkozó) genetikai ismeret áll a rendelkezésünkre ahhoz, hogy az állatcsoportok közötti rokonsági, leszármazási viszonyokat vizsgáljuk. Ezen kutatások ún. forró pontok, manapság hozzák eredményeiket, amelyek a régi álláspontok felülvizsgálatára, átértékelésére ösztönöznek, szétfeszítve a morfológiai alapokon nyugvó rendszerek gondolatmenetét és kategóriáit. A következőkben általunk követett rendszerben törekszünk arra, hogy a feltárt törzsfejlődéstani, filogenetikus összefüggéseket jelezzük: így ma már nem beszélünk a halak és a hüllők osztályáról, a magzatburok nélküli (Anamnia) kategória sem taxon értékű, viszont a rendszerezésben kiemelt jelentőséget kapott az evolúciós szinten konzerválódott génhálózatok által szabályozott embrionális fejlődés korai szakaszának folyamata (l. Spiralia klád, barázdálódási típusok), valamint a vedlés képessége (Ecdysozoa, vedlő állatok).

Kimondottan nem célunk egy éppen aktuálisnak elfogadott, tudományos viták kereszttüzében álló rendszer ismertetése. Az általunk összeállított rendszerrel az a szándékunk, hogy felhívjuk a figyelmet olyan jelenségekre, összefüggésekre, amelyek támpontot adnak a későbbi anatómiai ismeretek elsajátításához (egy csoport részletesebb bemutatása egy példafajon keresztül, l. tipológia), illetve a későbbi rendszertani kurzusok anyagához. A következő fejezetekben követett rendszert a nagyobb kategóriákig lebontva a 15.8. ábra ismerteti.

A rendszer kategóriáit színes keretek jelzik, a kategóriába tartozó csoportok nevei szintén színes betűkkel szedettek.
A rendszer kategóriáit színes keretek jelzik, a kategóriába tartozó csoportok nevei szintén színes betűkkel szedettek.

15.8. ábra. Könyvünkben az ősszájú (felül) és az újszájú (alul) állatokra alkalmazott rendszertani beosztás a főbb kategóriákig lebontva. A szürke színű csoportnevekkel a könyvben nem foglalkozunk

Megválaszolandó kérdések és feladatok

  1. Határozza meg a taxonómiai vagy morfológiai és a biológiai faj fogalmát! Melyik milyen alapokon nyugszik, s használatának mi a nehézsége?

  2. Sorolja fel a rendszertan fontosabb kategóriáit, jelezze egymáshoz viszonyított helyzetüket!

  3. Ismertesse a filogenetikus rendszertan módszereit!

  4. Mutassa be a kladisztikus rendszertan alapelveit, s mondjon példákat az alkalmazásukra!

  5. Foglalja össze röviden evolúciós rendszertanról szerzett ismereteit! Hasonlítsa össze a kladogramot a filogrammal!