Ugrás a tartalomhoz

Bevezetés az állattanba

dr. Csörgő Tibor, dr. Farkas János, Kis Viktor, dr. Molnár Kinga, dr. Sass Miklós, Szatmári Zsuzsanna, dr. Török Júlia Katalin (2012)

Eötvös Loránd Tudományegyetem

27. fejezet - Soklábúak (Myriapoda) altörzse - (Sz.Zs.)

27. fejezet - Soklábúak (Myriapoda) altörzse - (Sz.Zs.)

Megnyúlt testű, féreg formájú állatok. Fejükön egy pár csáp (antenna) található. Szájszerveik a rágó (mandibula) és az állkapocs (maxilla). Mindkét szájszerv ízeltláb-származék. Jellemző rájuk az egynemű (homonom) szelvényezettség. Légcsőrendszerrel lélegeznek. Kiválasztószerveik Malpighi-edények. Váltivarúak, spermatofóráik vannak, vagyis a hímek spermiumcsomagot adnak át a nőstényeknek, melynek külső tokját az ivarszervek járulékos mirigyei termelik. Gyakori a szűznemzés. Felszíni barázdálódással indul fejlődésük. Pont- és összetett szemeik is kialakulnak.

Két osztályukat mutatjuk be. A százlábúak osztályában (Chilopoda) a test fejre és törzsre tagolható. Utóbbi szelvényenként egy pár ízelt lábat hordoz. Szájszerveik (1 pár rágó és 2 pár állkapocs) ízeltláb-eredetűek. Zsákmányukat az első törzsszelvény állkapcsi lábbá módosult végtagjával ejtik el, amelynek végén méregmirigy vezetéke nyílik. A nagyobb szkolopendrák harapása igen fájdalmas.Ide tartozik a 10–12 cm nagyságú öves szkolopendra (Scolopendra cingulata), amely elsősorban a Mediterráneumban él, de hazánkban a Vértesben is előfordul. Védett faj. A légyölő pókszázlábú (Scutigera coleoptrata) gyors mozgású ragadozó. Erős szájszervei vannak. Járólábai hosszúak. Elsősorban éjszaka vadászik.

A másik osztályt az ikerszelvényesek (Diplopoda) alkotják. Testük szintén fejre és törzsre tagolódik, de törzsszelvényeik a százlábúakkal ellentétben nem egyenértékűek. Az első törzsszelvény, az ún. gallérszelvény (collum), nem hordoz lábakat. A 2–4. törzsszelvényen egy-egy pár láb található, az 5. törzsszelvénytől ikerszelvények következnek, amelyek 2-2 pár lábat hordoznak. Idesorolható a nagyméretű rozsdás ezerlábú (Trigoniulus corallinus), amely nevét vöröses színéről kapta. Elsősorban Thaiföld és Mianmar területén fordul elő, de mára már Észak-Amerikába is behurcolták. Az erdei vaspondró (Megaphyllum projectum) egész életében növekszik. Korhadékevő, az avar lebontásával fontos ökológiai szerepet tölt be az erdei életközösségekben. A 27.1. ábra néhány soklábút mutat be.

A bal felső ábrán világos háttéren barna, zöldes fejű állat látható. A jobb felső ábrán az állat sötét csíkozású, az alsó képen pedig egyszínű, sötétszürke.

27.1. ábra. Százlábúak (A, B) és ikerszelvényesek (C): szkolopendrafaj (A), légyölő pókszázlábú (Scutigera coleoptrata) (B) és vaspondrófaj (C)