Ugrás a tartalomhoz

Bevezetés az állattanba

dr. Csörgő Tibor, dr. Farkas János, Kis Viktor, dr. Molnár Kinga, dr. Sass Miklós, Szatmári Zsuzsanna, dr. Török Júlia Katalin (2012)

Eötvös Loránd Tudományegyetem

30.2. A rovarok testfelépítése

30.2. A rovarok testfelépítése

A rovarok igen különböző megjelenésűek, testfelépítésükről azonban egységes jellemzés adható. Testtájaik a fej (caput), a tor (thorax) és a potroh (abdomen). A fej vázelemei egységes fejtokot képeznek, s itt találhatók az összetett szemek és a csápok, valamint a szájszervek (6.1. ábra). Csápjuk gyűrűzött, és benne csak az alapízben van izom. Három pár lábuk, és két pár szárnyuk fejlődik: a lábak mindhárom, a szárnyak azonban csak a középső és az utolsó torszelvényhez kapcsolódnak (6.1.3.3., 6.1.3.4., 30.5. fejezetek). A nőstények potrohvégén hosszabb-rövidebb tojócső fejlődik (a peterakást segíti), amely fullánkká módosulhat. A hímek párzószervei is a potrohvégen alakulnak ki, nyugalmi állapotban rejtettek.

Külső vázukat kitinizált kutikula alkotja, amelyet a felhám hoz létre. Vedlésekkel újítható. (l. 6.1.3.2. fejezet) A szelvények vázelemei a háti lemez (tergit), a két oldallemez (pleurit) és a hasi lemez (sternit). A felszínre nyílik a légcsőrendszer, amely szintén kutikulával fedett (bélelt, 9.2.2. fejezet). A rovarok izmai kiegyénült izmok (6.1.2.2. fejezet). Tápcsatornájuk háromszakaszos, ízeltláb-eredetű szájszerveik a táplálkozásmódnak megfelelően változatosan alakulnak: az alaptípus a rágó szájszerv (l. bogarak), ennek módosulásával alakult ki a nyaló (legyek), a szúró-szívó (poloskák, szúnyogok) és a szívó (pödörnyelv, lepkék) szájszerv. (Részletesebb felépítésükkel itt nem foglalkozunk, ez a későbbi tanulmányok tárgya.) Kiválasztószervük Malpighi-edény, amelyek sokasága a közép- és utóbél határához kapcsolódik (10.2.3. fejezet). Keringési rendszerük nyílt, testüregük kevert (myxo- vagy haemocoleloma, 5.4.3. fejezet). Váltivarúak, ivari dimorfizmussal, belső megtermékenyítéssel (11.3. fejezet). Idegrendszerük központja a három részből álló agydúc és a hasdúcláncrendszer. Hormonrendszerük számos életfolyamatot szabályoz: ezek közül a vedléssel foglalkoztunk (13.1.2. fejezet). Testfelépítésüket vázlatosan a 30.1. ábra mutatja be.

A rovar balra néz, a körvonala fekete, a tápcsatornája zöld, az idegrendszere kék, a szíve és az aortája piros vonallal körülrajzolt, sárga kitöltésű, a Malpighi-edényei élénkzöldek, a nyálmirigye áttetsző.

30.1. ábra. Rovarok általánosított testfelépítése a belső szervekkel