Ugrás a tartalomhoz

Bevezetés az állattanba

dr. Csörgő Tibor, dr. Farkas János, Kis Viktor, dr. Molnár Kinga, dr. Sass Miklós, Szatmári Zsuzsanna, dr. Török Júlia Katalin (2012)

Eötvös Loránd Tudományegyetem

31. fejezet - Gerinchúrosok (Chordata) törzse - (M.K.)

31. fejezet - Gerinchúrosok (Chordata) törzse - (M.K.)

A gerinchúros állatok közé a törzsfejlődés során kialakult legbonyolultabb felépítésű, legfejlettebb szervezetek tartoznak. Másodlagos testüregük ún. lefűződéssel alakul ki (l. 5.4.4. fejezet). Annak ellenére, hogy a gerinchúrosok elméleti és gazdasági szempontból is kiemelkedően fontos törzse meglehetősen heterogén, egyedfejlődésük jellegzetességei alapvető, közös tulajdonságokat mutatnak.

31.1. A gerinchúrosok csoportjai és származásuk

A gerinchúrosok a földtörténeti óidőben, a prekambrium idején jelentek meg ( 16.10. ábra ). Eredetük, az egyes csoportjaik rokonsági kapcsolatai, s így leszármazási viszonyaik ma is intenzív viták tárgyát képezik a szakirodalomban. Feltételezett ősük újszájú, magányosan élő, helytülő vagy szabadon úszó, már kopoltyúkosárral rendelkező, szűrögető életmódot folytató állat lehetett . Ide tartoznak a zsákállatok (Tunicata), a fejgerinchúrosok (Cephalochordata) és a gerincesek (Vertebrata) – a felsorolás sorrendje nem jelzi a leszármazási kapcsolatokat.