Ugrás a tartalomhoz

Bevezetés az állattanba

dr. Csörgő Tibor, dr. Farkas János, Kis Viktor, dr. Molnár Kinga, dr. Sass Miklós, Szatmári Zsuzsanna, dr. Török Júlia Katalin (2012)

Eötvös Loránd Tudományegyetem

33.2. Szervezettani bemutatásuk

33.2. Szervezettani bemutatásuk

Fűzfalevélszerűen lapított testük mindkét vége lándzsahegy alakú[77]. Üvegszerűen áttetsző, kicsiny állatok, méretük a milliméterestől a centiméteres tartományig terjed. Primitív és progresszív bélyegekkel egyaránt rendelkeznek. Testfelépítésük fő vonásait a 33.1. ábra mutatja be.

A rajzokon az állat körvonala sötétbarna, a körvonal világosbarna színnel kitöltött. A szervek színesek: a tápcsatorna zöld, a gerinchúr piros, az idegrendszer világoskék, az erek narancssárgák, az ivarmirigyek lilák. A vízáramlás útját sötétkék nyilak mutatják.

33.1. ábra. Lándzsahal testfelépítése: A) a testrészek, a szelvényezett izomzat és a páros végtagok hiánya. B–C) A belső felépítés kereszt- és hosszmetszetben

Köztakarójuk hámja egyrétegű, alatta vékony kötőszöveti réteggel (cutis). Izomzatuk felépítése (néhány belső szervük elrendeződésével) szelvényezettséget mutat. Vázuk az állatvilágban egyedülálló felépítésű gerinchúr, amely valószínűleg aktívan mozgatható. Végtagjaik, azaz páros úszóik nincsenek. A kifejlett állatok beássák magukat az üledékbe, s a feji végükön sorakozó tapogatóikkal örvényt keltve szerzik szerves törmelékből és kovamoszatokból álló táplálékukat. Tápcsatornájukra jellemző a hosszú, tágas kopoltyúbél. Ennek nyílásai a kopoltyúréseknek felelnek meg, amelyek a kopoltyúívek között egy, a kopoltyúkat körülvevő, páros térbe vezetnek. A légzővíz innen a végbélnyílás előtti, páros nyílásokon távozik. A táplálék a kopoltyúívek csillós hámján csapdába esik, s nyálkába csomagolódva továbbítódik. Középbelükön ventrális kitűrődés fejlődik, amely helyzete alapján a gerincesek májának előfutára, hámsejtjei azonban emésztőenzimeket termelnek (!). Végbélnyílásuk a farok tövében fejlődik. Zárt keringési rendszerüknek nincsen szíve: a vért egy izmos érszakasz keringteti (emiatt csőszívűeknek is nevezték őket).

Kiválasztószerveik szelvényesek, a kopoltyúkat körülvevő üregek felső, elkülönült részéből képezik az ultraszűrletet. A lándzsahalak váltivarúak, ivari dimorfizmusuk nem feltűnő. Megtermékenyítésük külső, szabadon úszó-lebegő életmódot folytató lárvaalakjuk van.

Idegrendszerük központi és periferiális részre tagolható, valódi agyuk nem fejlődik. Érzékszerveik fejletlenek, szemük sincsen.

Megválaszolandó kérdések és feladatok

  1. Adja meg a Chordata csoport rendszertani besorolását, közös bélyegeit és főbb csoportjainak nevét!

  2. Sorolja fel a zsákállatok és a lándzsahalak közös és eltérő tulajdonságait![77] A lándzsahalfélék tudományos neve (Amphioxus) is erre utal.