Ugrás a tartalomhoz

Bevezetés az állattanba

dr. Csörgő Tibor, dr. Farkas János, Kis Viktor, dr. Molnár Kinga, dr. Sass Miklós, Szatmári Zsuzsanna, dr. Török Júlia Katalin (2012)

Eötvös Loránd Tudományegyetem

34.2. Rokonsági viszonyaik

34.2. Rokonsági viszonyaik

Ahogy jeleztük, a halak nem egy egységes rendszertani csoport. Az állkapcsosokon (Gnathostomata) belül elkülöníthetjük a porcos és a csontos vázúak (Chondro– és Osteognathostomata) ágazatát ( 15.8 ábra ). A porcoshalak az előbbi, a tüdős–, bojtosúszós és sugarasúszójú halak az utóbbi kategóriába tartoznak. Rokonsági kapcsolataikat nem részletezzük, annyit azonban jelzünk, hogy a porcos és csontos vázúak egymással párhuzamosan fejlődtek, s bár mi is előbb tárgyaljuk a porcos halakat, ez nem jelenti azt, hogy tőlük származtatjuk a csontos vázúakat (l. 16.3 fejezet )!

Rendszerük vázlatosan a következő:

 • Porcos halak (Chondricthyes) osztálya

  • Tömörfejűek (Holocephali) alosztálya

  • Cápák és ráják (Elasmobranchii) alosztálya

   • cápa alakúak (Selachiformes) rendje

   • ráják (Batididea) rendje

 • Tüdős halak (Dipneusti) osztálya

 • Bojtosúszós halak (Crossopterygii) osztálya

 • Sugarasúszójú halak (Actinopterygii) osztálya

  • porcos ganoidok (Chondrostei) alosztálya

  • valódi csontos halak (Teleostei) alosztálya