Ugrás a tartalomhoz

Bevezetés a tudományfilozófiába

Gulyás László, Kampis György, Kutrovátz Gábor, Ropolyi László, Soós Sándor, Szegedi Péter (2013)

Eötvös Loránd Tudományegyetem

1.7 A jelen jegyzet szerkezete

1.7 A jelen jegyzet szerkezete

Ebben a tudományfilozófiába bevezető jegyzetben egyrészt arra törekedtünk, hogy a tudományfilozófia jelenleg elterjedt változatainak - néha szükségszerűen vázlatos - bemutatása mellett figyelmet fordítsunk a tudományfilozófia alakulásának történeti folyamatára is. Az egyes tudományfilozófiákat igyekeztünk kifejlődésük történeti sorrendjében bemutatni, azt remélve, hogy a korábbi teljesítményekre való reflexiók, az ennek nyomán megfogalmazódó kritikák, s a létrejövő új tudományfilozófiai szemléletmódok efféle tárgyalásában feltűnjön a tudományfilozófia valaminő fejlődési pályája is. Ennek érdekében a klasszikus, pozitivista megalapozású analitikus tudományfilozófiák tárgyalásával kezdjük, majd az ezek nyomán keletkező un. posztpozitivista tudományfilozófiák kerülnek sorra. Ezekben, a tudományfilozófia „aranykorában” az 1960-70-es években keletkezett nézetrendszerekben is kifejeződtek már ama filozófiai attitűdök, amelyek alkalmasaknak mutatkoztak az analitikus hagyománytól alapvetően eltérő tudományfilozófiai szemléletmódok kialakítására, s kiteljesedetve létrehozták a tudományfilozófia szociológiai, illetve hermeneutikai fordulatát. Ezek megbeszélésével folytatjuk mi is. Végül az utóbbi évtizedek – posztmodern szemléletben gyökerező – tudományelemző attitűdjei s ezek következményei bemutatásával zárjuk a tárgyalást. A bemutatott tudományfilozófiai felfogásokat - ahol tudtuk - igyekeztünk esettanulmányoknak a tárgyalásunkba való beiktatásával illusztrálni, ill. a részletgazdagabb kifejtés révén érthetőbbé tenni.