Ugrás a tartalomhoz

Klasszikus dinamikus meteorológiai feladatgyűjtemény II.

Baranka Györgyi, Bordás Árpád, Gyuró György, Havasi Ágnes, Leelőssy Ádám, Mészáros Róbert, Szépszó Gabriella, Tasnádi Péter, Weidinger Tamás (2013)

Eötvös Loránd Tudományegyetem

A Dinamikus meteorológia oktatása kötelező eleme a meteorológia BSc szakiránynak és az erre épülő MSc képzésnek. A képzés résztvevői az ELTE Földtudományi, Környezettudományi és Fizika BSc szakáról, illetve a Debreceni Egyetemen folyó Földtudományi BSc képzés hallgatói közül kerülnek ki. A négy féléves Dinamikus meteorológia tárgyhoz minden szemeszterben gyakorlat is tartozik. 2007-ben elkészült a „Klasszikus dinamikus meteorológiai feladatgyűjtemény I.” kötete. Ezt folytatja az e-tananyag, ami 535 elméleti feladatot, illetve gyakorlatorientált problémát tartalmaz. Az egyes fejezetek rövid elméleti áttekintéssel kezdődnek. Minden feladat megoldását közöljük. A jegyzet felépítése a Dinamikus meteorológia II–IV tananyag szerkezetét követi. A légkörben ható erőkkel való ismerkedés és a légköri hidro-termodinamikai egyenletrendszer áttekintése után a kinematika tárgyköréből válogattunk feladatokat. Ezt követik az egyensúlyi és nem egyensúlyi mozgások, majd az örvényesség és a cirkuláció áttekintése. Külön fejezet foglalkozik a légkördinamikai egyenletek felállításával, mindenekelőtt a sekély víz egyenletekkel. A klasszikus dinamikus meteorológia jól ismert fejezetei a diszkontinuitási felületek, a légköri turbulencia és a határréteg meteorológia. Mindegyik témakörrel külön fejezetben foglalkozunk. Hiányzott a korábbi hazai szakirodalomból a légköri energetika, a szinoptikus skálájú folyamatok elméletének és a skálafüggő instabilitásoknak a feladatorientált feldolgozása. A jegyzetet – szinte önálló részként – a numerikus prognosztika köréből vett alapozó feladatok zárják. Ez a fejezet felhasználja és rendszerbe foglalja a témakör megértéséhez szükséges numerikus prognosztikai és matematikai ismereteket is. A tananyag elsajátítását részletes irodalomjegyzék segíti. A jegyzet feladatainak egy része kapcsolódik a Légköri energetika és a Numerikus prognosztika tárgyhoz. A tananyag jól használható a társegyetemek meteorológiai témájú alapozó tárgyaiban is.
Letölthető anyagok
DC metaadatok
Cím:
Klasszikus dinamikus meteorológiai feladatgyűjtemény II.
Szerzők:
Baranka Györgyi, Bordás Árpád, Gyuró György, Havasi Ágnes, Leelőssy Ádám, Mészáros Róbert, Szépszó Gabriella, Tasnádi Péter, Weidinger Tamás
Kiadó:
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Közreműködők:
Lagzi István László, Nagy Attila
Dátum
2013.10.16.
Nyelv
Magyar
Tárgyszavak
Dinamikus meteorológia, légkörben ható erők, kinematika, egyensúlyi mozgások, áramlási mező felbontása, invariánsak, divergencia, rotáció örvényesség, planetáris határréteg, turbulencia, hasonlósági elmélet, légköri energetika, légköri hullámok, instabilitások, nagyságrendi analízis, tér- és időskála, numerikus módszerek
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása