Ugrás a tartalomhoz

Hulladékgazdálkodás

Kaszáné Dr. Kiss Magdolna (2013)

Debreceni Egyetem

2. fejezet - A hulladékok keletkezése, típusai

2. fejezet - A hulladékok keletkezése, típusai

A hulladék fogalma

A hulladék fogalmának meghatározása nem egyszerű, sokféle definíció létezik de a különféle meghatározásban a tulajdonosa számára való „haszontalansága” a meghatározó. Ezt azért is lényeges kiemelni, mivel számos hulladék anyagában vagy energetikai célokra hasznosítható, tehát „más” számára használható, értékes anyag lehet.

Általánosan megfogalmazva hulladék minden olyan anyag, ami az ember mindennapi élete és gazdasági tevékenysége során képződik és a keletkezés helyén már nem hasznosítható. A hulladékok gyűjtéséről, megfelelő helyre történő elszállításáról a tulajdonosnak kell gondoskodnia. A jogi megfogalmazás (2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról) a következő: hulladék bármely anyag vagy tárgy, amelytől birtokosa megválik, megválni szándékozik vagy megválni köteles.

A részletes hulladékjegyzéket, az Európai Hulladék Katalógusnak (European Waste Catalogue (= EWC) and Hazardous Waste List) megfelelő listát a KöM 16/2001. (VII.18.) rendelete tartalmazza. Ez utóbbi lista alapvetően 20 hulladék főcsoportot jelöl meg:

A hulladék keletkezése szerint két fő hulladék típust különítünk el: termelési és települési (kommunális) hulladék. A termelési hulladékok a termelési-feldolgozási (ipari, mezőgazdasági) és szolgáltató tevékenységek során keletkező hulladékok. A települési hulladékok pedig az ingatlanokon, intézményekben, közterületeken képződnek, de a termelő és szolgáltató egységekben is keletkeznek ilyen jellegű hulladékok.

Másik szempont a hulladékok veszélyessége szerinti felosztás, azaz a hulladék lehet veszélyes és nem veszélyes jellegű. A veszélyességi tényezők valamelyikével rendelkező veszélyes hulladék potenciálisan a környezet, az élőlények vagy az emberi egészség károsodását okozhatja. A nem veszélyes hulladék mai ismereteink szerint nem jelent ilyen veszélyt sem az emberre, sem a környezetre.

A hulladékok csoportosítása történhet még a halmazállapotuk szerint, mely alapján szilárd, folyékony és iszap jellegű hulladékokat különítünk el.