Ugrás a tartalomhoz

Ipari technológiák

Dr. Német Béla (2013)

Pécsi Tudományegyetem

Tesztek

Tesztek

1.1. Sorolja fel, hogy az ásványi nyersanyagok bányászata milyen tevékenységek összességét jelenti!

a) kutató fúrások, feltárás, kitermelés, szállítás, bizonyos késztermékek (pl. brikett) gyártása, és ezek kereskedelme.

b) kutató fúrások, feltárás, kitermelés, minőségjavítás (előkészítés, osztályozás), szállítás, bizonyos késztermékek (pl. brikett) gyártása, és ezek kereskedelme.

c) kutatás (kutató fúrások), feltárás, kitermelés, minőségjavítás (előkészítés, osztályozás), szállítás.

1.2. Melyek a hasznosítható ásványi nyersanyagok?

a) szilárdásványok, folyékony anyagok,

b) szilárdásványok, folyékony anyagok, gáznemű anyagok, forró víz.

c) fekete kőszén, barna kőszén, földgáz

1.3. Milyen módjai vannak a bányászatnak a föld felszínéhez való viszonya alapján?

a) külszíni fejtés, mélyművelés, fúrólyukakkal történő kitermelés, víz alatti bányászat.

b) mélyművelés, fúrólyukakkal történő kitermelés, víz alatti bányászat.

c) külszíni fejtés, mélyművelés, fúrólyukakkal történő kitermelés.

1.4. A bányászat milyen halmazállapot-változtatásos technológiákat ismer?

a) kioldás, megolvasztás, elgázosítás, ionizáció

b) kioldás, megolvasztás, elgázosítás, robbantás

c) kioldás, megolvasztás, elgázosítás

1.5. Mik a külfejtésnek alaptípusai!

a) frontkotrás, blokkfejtés

b) kaparás, frontkotrás, blokkfejtés

c) frontkotrás, robbantás, blokkfejtés

1.6. Sorolja fel a külszíni fejtés egymást követő lépéseit!

a) fedőrétegek eltávolítása, haszonanyag kitermelése, elszállítása, betörő víz elvezetése,

b) fedőrétegek eltávolítása, haszonanyag kitermelése, elszállítása, tájrendezés, rekultiváció

c) fedőrétegek eltávolítása, haszonanyag kitermelése, elszállítása, betörő víz elvezetése, tájrendezés, rekultiváció

1.7. Milyen alapvető kotrógépet ismer?

a) Marótárcsás fejtőfejes rendszer

b) Gyémántfejes fúrógép

c) Ütve fúrós kotrógép

1.8. Milyen eszközökkel szállítják el a kitermelt anyagot a külszíni fejtésről?

a) gumihevederes szállítószalaggal és/vagy vasúton

b) vedersoros kotrógéppel, bánya dömperrel

c) teherautóval, kamionnal

1.9. Milyen estekben alkalmaznak mélyművelésű bányászatot?

a) Amikor hegyvidékes a terep

b) Ha a lelőhely mélyebben van, mint 200-250 méter

c) Széntermelés esetén

1.10. Milyen létesítményeket alakítanak ki a mélyművelésű bányászat során?

a) aknatorony, táró, altáró, lejtakna, szellőztető akna, gépházak, műhelyek, raktárak, fürdők, irodák és utak

b) aknatorony, szellőztető akna, gépházak, műhelyek, raktárak, fürdők, irodák és utak

c) táró, altáró, lejtakna, akna,

1.11. Milyen anyagok kitermeléséhez alkalmaznak fúrólyukakat?

a) kőolaj, földgáz, víz, szén-dioxid, nitrogén

b) réz, kősó kilúgozásához, urán savazásához

c) ivóvíz, ásványvíz, termálvíz, kőolaj, földgáz, víz, szén-dioxid, nitrogén, réz, kősó kilúgozásához, urán savazásához

1.12. Milyen irányú fúrólyukakat alakíthatnak ki?

a) függőlegesen, elhajló szögben, vízszintes irányban

b) függőlegesen,

c) függőlegesen, elhajló szögben,

1.13. Nevezze meg, hogy Magyarországon hol folyik nagymértékű külszíni bányászat?

a) Bükkábrány, Visonta, Bükkösd, Vác, Beremend, Alsótelekes,

b) Bükkábrány, Visonta, Alsótelekes, Bükkösd, Karolina,

c) Bükkábrány, Gánt, Halimba, Mátraalja, Bükkalja

1.14. Milyen teljesítő képességűek a külszíni bányászat során alkalmazott marótárcsás dömperek?

a) teljesítmény: 3650 LE, terhelt össztömeg: 592 tonna; szállítható anyagmennyiség: 363 tonna

b) teljesítmény: 3650 LE terhelt össztömeg: 59 tonna; szállítható anyagmennyiség: 363 tonna

c) teljesítmény: 272 kW, szállítható anyagmennyiség: 220 köbméter anyag

1.15. Milyen vas tartalmú kőzetet nevezünk vasércnek?

a) A földkéreg átlag vastartalmának 3-4-szerese

b) Ha a vas tartalom 6,6%-nyi

c) A földkéreg átlag vastartalmának 8-9-szerese

1.16. Milyen vasérctelepeket különböztet meg képződés szerint?

a) magmás vasércek, hidrotermális vasérctelepek, vulkáni extrudációs érctelepek

b) magképződéses vasércek, externális érctelepek, hidrotermális vasérctelepek,

c) magmás vasércek, hidrotermális vasérctelepek, vulkáni exhalációs érctelepek

1.17. Miért vörös a bauxit, milyen az összetétele?

a) maga a bauxit miatt

b) kálcium tartalom miatt

c) vastartalmú ásványok miatt

1.18. Mit jelent ez a fogalom: kőzetalkotó ásvány?

a) több más fém oxidjaival együtt fordul elő

b) a kőzetben ércként fordul elő

c) tőle kemény a kőzet

1.19. Mi az a bauxit, mi az a timföld?

a) A timföld a kibányászott anyag, a bauxit pedig az alumínium alapanyaga

b) A bauxit a kibányászott anyag, a timföld pedig az alumínium előállításhoz közbeeső termék

c) A bauxit ásvány a vörös iszap előállításához, amelyből timföldet készítenek

1.20. Mely országokban termelik ki a legtöbb bauxitot a Földön?

a) Ausztrália, Ghana, Venezuela

b) Brazilia, Ausztrália, Ghana

c) Brazilia, Ausztrália, Magyarország, Franciaország

1.21. Adja meg a legnagyobb rézbányák méretét és ismertesse éves kitermelési adatait!

a) Bingham Canyon Bánya (Utah, USA) minden nap 50,000 tonna kitermelt anyag; Chuquicamata bánya (Chile)1.48 millió tonna réz/év;

b) Bingham Canyon Bánya (Utah, USA) minden nap 150,000 tonna kitermelt anyag; Chuquicamata bánya (Chile)1.48 millió tonna réz/év;

c) Bingham Canyon Bánya (Utah, USA) minden nap 50,000 tonna kitermelt anyag; Chuquicamata bánya (Chile)0.48 millió tonna réz/év;

1.22. Sorolja fel, milyen fémérceket bányászunk!

a) vas, réz, cink, ón, ólom, kadmium, nikkel, króm, arany, ezüst, platina, vanádium, titán, magnézium,

b) vas, réz, mangán, cink, ón, ólom, kadmium, higany, bizmut, szelén, tellúr, antimon, arzén, wolfram, molibdén, kobalt, nikkel, króm, arany, ezüst, platina,

c) vas, réz, mangán, cink, ón, ólom, kadmium, higany, bizmut, szelén, tellúr, antimon, arzén, wolfram, molibdén, kobalt, nikkel, króm, arany, ezüst, platina, palládium, vanádium, titán, magnézium, ritka földfémek

1.23. Milyen ipari alkalmazásai vannak a gyémántnak?

a) Ékszeripar

b) Földalatti építése

c) Fúrófejek, marótárcsák készítéséhez

1.24. Nevezze meg a Földön működtetett legnagyobb külszíni fejtésű gyémántbányákat!

a) Udachnaya közelében. Oroszország, Mir bánya Oroszország, Ekati Kanada

b) Chuquicamata Chile, Mir bánya Oroszország, Ekati Kanada

c) Kiruna Svédország, Udachnaya közelében. Oroszország, Ekati Kanada

1.25. Mit jelent ez a fogalom a homok- és kavicsbányászatban, hogy zagy?

a) Homok és kavics elegye

b) Homok és kavics megfelelő vizes közege

c) Zavaros homok

1.26. Milyen formában jelennek meg az uránfém ércei?

a) szurokérc, valamint különböző kőzetek mállási üledékéi

b) mállási üledékek kikristályosodott formái

c ) szurok, mint a bitumengyártás alapanyag

1.27. Milyen koncentrációban legyen jelen az uránérc a földkéregben ahhoz, hogy kitermelése kifizetődő legyen?

a) 0,5-5 g/kg

b) 3-5 gramm/tonna

c) a Föld átlag urán koncentrációjának az negyvenszerese

1.28. Mettől, meddig és hol volt uránérc kitermelés Magyarországon?

a) 1958-2006 Kővágószöllős, Boda

b) 1956-1997 Kővágószöllős, Bakonya, Hetvehely Boda

c) 1952-1994 Kővágószöllős, Boda, Bakonya, Hetvehely

1.29.Milyen mélységűek voltak az uránbányák a Mecsekben?

a) legmélyebb 180 méter mély

b) legmélyebb 1250 méter mély

c) legmélyebb 1600 méter mély

1.30. Milyen volt a meddő/érc arány a magyarországi uránbányászat során külszíni fejtés és mélyművelés esetén?

a) A meddő/érc arány külszíni fejtés esetén akár 40; mélyművelésű bányáknál 1 körüli

b) A meddő/érc arány külszíni fejtés esetén akár 2; mélyművelésű bányáknál 12 körüli

c) A meddő/érc arány külszíni fejtés és mélyművelésű bányáknál egyaránt 4-5 körüli