Ugrás a tartalomhoz

Ipari technológiák

Dr. Német Béla (2013)

Pécsi Tudományegyetem

Ipari technológiák

Ipari technológiák

Dr. Német, Béla

PTE TTK Fizikai Intézet

TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1 MSc Tananyagfejlesztés

Interdiszciplináris és komplex megközelítésű digitális tananyagfejlesztés a természettudományi képzési terület mesterszakjaihoz


Tartalom

Előszó
1. Nyersanyagok bányászata, környezeti hatásaik.
Az ásványi nyersanyagok bányászatának a föld felszínéhez való viszonya
Külszíni fejtés
Mélyművelés
Fúrólyukakkal történő kitermelés
Külszíni fejtés gépei
Szállító járművek külszíni fejtéseken
Vasérc bányászat
A bauxitbányászat
További ércek bányászata
Külszíni ércbányák. Rézérc bányászata
Mély tengeri bányászat
Gyémánt bányászat
Mészkő, homok, kavics, építő és díszítőkő bányászat
Uránérc bányászat
Az urán szerepe és az előfordulása a Földön
Uránérc bányászat Magyarországon (1956-1997)
Hazai uránbányászat értékelése
Kérdések
Tesztek
Megoldáskód 1-es témához
Hivatkozások
2. Energiahordozók hagyományos bányászata, környezeti hatásaik.
Szénbányászat
Kőolaj kitermelés
A kőolaj eredete
A kőolajcsapda
A kitermelés különböző kőzettani rétegekből és annak különböző fázisai
Kőolaj bányászata szárazföldön
Szállítás
Kőolajbányászat mélytengeri területeken
Kőolaj kitermelés Magyarországon
Földgáz kitermelés
Termálvíz, ásványvíz kitermelés
Geotermikus energia hasznosítása. (mélyfúrás, hidraulikus kőzetrepesztés)
Kérdések
Tesztek
Megoldáskód 2-es témához
Hivatkozások
3. Energiahordozók nem hagyományos bányászata, előállítása (palaolaj, homokolaj, palagáz)
Olajpala és olajhomok bányászata, palaolaj és homokolaj előállítása
Olajpala, olajhomok fogalma, lelőhelyei
Palaolaj, homokolaj kinyerése a felszín felett kitermelt olajpala, olajhomok esetében
Kőolaj kinyerése a felszín alatt található olajpala, olajhomok esetében
Palagáz és homokgáz bányászata
Palagáz előfordulás a Földön, az USA-ban, Európában.
Palagáz és homokgáz bányászatával kapcsolatos kérdések
A palagáz kinyerésének módszere, technológiája
Mesterséges kőolaj előállítás
A Fischer–Tropsch-eljárás
A katalitikus krakkolás (bontás, hidrogénezés)
Kérdések
Tesztek
Megoldáskód 3-as témához
Hivatkozások
4. Kőolaj feldolgozó technológiák, frakcionálás, krakkolás, környezeti hatásaik
Kőolaj finomítás és termékei
A kőolaj atmoszférikus desztillációja
Kőolajfinomítás a világban
Kőolajfinomítás Magyarországon: MOL Zrt.
Katalitikus krakkolás és főbb termékek
Fluidágyas katalitikus krakkolás
Az etilén gáz felhasználási területei
Kérdések
Tesztek
Megoldáskód a 4-es témához
Hivatkozások
5. Fémek előállításának fizikai, kémiai alapjai
A fémek feldolgozásának fizikai alapjai. Fémtan, tüzeléstan
Fémtan
Tüzeléstan
A fémek feldolgozásának energiaigénye és környezeti hatásuk.
A feldolgozó technológiák energiaigénye
A feldolgozó technológiák környezeti hatása
A fémek feldolgozásának kémiai alapjai
Kérdések.
Tesztek
Megoldáskód az 5-ös témához
Hivatkozások
6. Alapvető kohászati technológiák és környezeti hatásaik.
Vaskohászat: Nyersvasgyártás, acélgyártás. Vasötvözetek előállítása
Nyersvasgyártás (Öntöttvasak hőkezelése. Ötvözött öntöttvasak)
Az acélgyártás főbb termékei
Alapvető vas ötvöző anyagok
Könnyűfémkohászat: alumínium, magnézium, titán. Alumíniumötvözetek előállítása.
Alumíniumgyártás
Magnéziumgyártás
Titánkohászat
Színesfémkohászat: arany- és ezüstkohászat.
Kérdések
Tesztek
Megoldáskód a 6-os témához
Hivatkozások
7. Alapvető fémmegmunkáló technikák
Öntés, képlékenyalakítás, préselés, mélyhúzás.
Öntés
Olvasztó berendezések
Képlékenyalakítás,
Préselés
Mélyhúzás.
Kovácsolás, forgácsolás.
Kovácsolás,
Forgácsolás.
Kérdések
Tesztek
Megoldáskód a 7-es témához
Hivatkozások
8. Műanyag előállítási technológiák.
A műanyag története
A műanyagok csoportosítása
Eredet szerinti besorolás
Hővel szembeni viselkedés szerinti besorolás
Szerkezet szerinti besorolás
Műanyag termékek előállításának technológiái
„Alapanyag” készítés
Sajtolás
Fröccssajtolás (folyatás).
Fröccsöntés
Extrudálás
Kalanderezés
Vákuumformázás
Túlnyomásos (vagy préslég-) formázás
A leggyakoribb műanyagok
A kereskedelemben, háztartásban előforduló műanyagok általános leírása
A háztartásban gyakran előforduló műanyagok
Adalékanyagok élettani hatásáról.
A műanyaghulladékok szelektív gyűjtése, újrafeldolgozása, hasznosítása
Kérdések
Tesztek
Megoldáskód a 8-as témához
Hivatkozások
9. Elektromos energia előállító „technológiák” és környezeti hatásaik.
Az elektromos energia előállításának fizikai formái
Széntüzelésű hőerőművek.
Gázturbinás kogenerációs erőművek. Kombinált ciklusú gázturbinás erőművek
Atomerőművek. (nyomott vizes, gázos)
Vízerőművek
Szélerőművek
Naperőművek
Napelemes erőművek
ORC erőművek
Stirling motoros erőmű
Elemek, akkumulátorok
Energia cella (tüzelőanyagcella)
Kérdések
Tesztek
Megoldáskód a 9-es témához
Hivatkozások
10. Az épített környezet anyagainak gyártása
Építőanyagok osztályozása
Természetben fellelhető építőanyagok
Mesterséges építőanyagok
Az építőanyagok fő tulajdonságai
Kötőanyagok. Mész, gipsz.
Mészkő bányászata, szállítása
Mészkő feldolgozása: cementgyárak
Az égetett mész előállítása
Cementek előállítása és tulajdonságai, klinkerásványok, felhasználás
A cement története, elterjedésének oka
A cementgyártás
Klinker ásványok jellemzése
Hidratációs alakváltozások
Cementekhez adható kiegészítő anyagok
Cement, mész csomagolása
Cement, beton szállítása vasúton, közúton
Vas, acél
A nyersvas, acél fizikai, kémiai tulajdonságai, gyártásuk
Híres acél szerkezetű épületek:
Beton, vasbeton
A beton és története
A vasbeton
Vasbeton szerkezetű épületek
Kérdések
Tesztek
Megoldáskód a 10-es témához
Hivatkozások
11. Számítástechnikai és infokommunikációs eszközök technológiái.
Félvezető. Félvezetők csoportosítása, típusai.
Félvezető elektronika történelme
Elemi számolásokat végző eszközök a félvezetőket megelőző időkben
Félvezető elektronikai elemek, összetett áramkörök és eszközök részletes ismertetése
Szilárdtest elektronika, infokommunikációs eszközök és technológiák történelme
Az infokommunikációs eszközök és technológiák részletesebb bemutatása
Perifériák az alapvető eszközök és technológiák „szolgálatában”
Internetes keresők, közösségi portálok
A félvezető ipar fejlődése napjainkig
Moore törvénye
Nanotechnológia a chipek gyártása terén: 45 nanométer
Nanotechnológia a chipek gyártása terén: 22 nanométer
Új anyagok: chipgyártás "vaskorszaka"
Kérdések
Tesztek
Megoldáskód a 11-es témához
Hivatkozások
12. Modern anyag megmunkálási és felületanalitikai módszerek: nanotechnológia.
Áttekintés a nanotechnológia eredményeiről különböző ipari területeken
A nanotechnológia történeti kialakulásának meghatározó eseményei
Nanotechnológia a nagyméretű tárgyak felületeinek kialakításában
Nanotechnológia a chipgyártás területén
A lézeres fotolitográfia eszközei, optikai módszerei
A chippek elkészítésének technológiai lépései
Nanolitográfiai technikák
Mikro-megmunkálás lézerekkel
A lézeres megmunkálás (vágás, gravírozás) alapjai
Felületi megmunkálásnál alkalmazható lézerek
Lézeres megmunkálás eredményei
Mikro-megmunkálás protonnyalábbal
Pásztázó alagútáram-mikroszkóp
Kérdések
Tesztek
Megoldáskód a 12-es témához
Hivatkozások
13. Nukleáris hasadóanyag előállító, felhasználó és radioaktív hulladékkezelő technológiák.
A nukleáris energetika komplex rendszere
Hasadóanyag tartalmú ércek feldolgozása
Kémiai eljárás a bányászatot követően.
ISR uránbányászati technológia
Izotópdúsítás, atomerőműi fűtőelem előállítása
Gázdiffúziós eljárás (Gaseous diffusion)
Gáz-ultracentrifugálásos módszer (Gas centrifuge)
Lézeres izotópdúsítás (Separation of Isotopes by Laser Excitation - SILEX)
Fűtőelemgyártás
Atomerőműi technológiák
Második generációs atomerőművek, üzemidő hosszabbítás
Harmadik generációs atomerőművek
Negyedik generációs atomerőművek
Kiégett fűtőanyagok kezelése. Radioaktív hulladékok és tárolásuk.
Atomerőműi hulladékok
A Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló
Az atomerőműi kis- és közepes aktivitású radioaktív hulladékok kezelése
Kiégett fűtőanyagok felhasználása
A dúsítási maradék és a kiégett üzemanyag felhalmozódása
Kiégett üzemanyag reprocesszálása
Transzmutáció
Kérdések
Tesztek
Megoldáskód a 13-as témához
Hivatkozások
14. Élelmiszeripari technológiák.
Malomipar. Gabonafélék élelmiszer irányú feldolgozása
Malomipar létrejötte. Hengerszék. Fehér liszt. Teljes kiőrlésű liszt
A gabonaipar alapanyagai
A gabonafeldolgozó-ipar termékei
Sütő- és tésztaipar
Sütőipari termékek
Száraztészták.
Cukoripar. Cukorrépa feldolgozása.
A cukor felhasználás története.
A cukorgyártás alapanyagai, fizikai, kémiai alapjai
A cukor előállítása répából
A cukoripar késztermékei, melléktermékei
Édesipar. Édességek
Finomcukrok előállítása
Csokoládé előállítása
Növényolajipar. Növényi zsírok előállítása.
Étolajok.
Margarinok:
Húsipar. Vágóhidak, hús feldolgozás, tartósítás, szállítás.
Vágóhidak.
Nagyüzemileg alkalmazott tartósítási eljárások vágott hús esetében:
Húskészítmények
Húskonzervek
Tejipar. Tejfeldolgozás, tejtermékek
A tej
Tejkészítmények, tejtermékek, melléktermékeik
Konzervipar. Zöldségfélék és gyümölcsök konzerválása.
A zöldségfélék és tartósításuk termékei. Zöldségkonzervek.
A gyümölcsök és tartósításuk termékei.
Üdítőitalok
Hűtőipar. Hűtött, fagyasztott áruk.
Szeszes italok, borok, sörök előállítása
Szeszipar
Boripar
Söripar
Fűszerek és koffeintartalmú élvezeti szerek, dohányipar termékei.
Fűszerek.
Kávé.
Cigaretta
Szeszes italok, kávé, tea, dohány fogyasztása Magyarországon 1970-2010
Kérdések
Tesztek
Megoldáskód a 14-es témához
Hivatkozások

Az ábrák listája

1.1. Mélyművelés sémája (függőleges, és lejtaknák)
1.2. Marótárcsás kitermelő rendszer (típus: Bagger-garzweiler)
1.3. Marótárcsás fejtő fej küszíni vasérc bányában.
1.4. Külszíni fejtés egyik gépe Bükkábrányban.
1.5. A külszíni fejtés legnagyobb önjáró gépe Bükkábrányban
1.6. Bánya dömper (típus: Liebherr t282b)
1.7. Vasérc külszíni fejtése marótárcsás rendszerrel
1.8. Bauxitbánya Gánton a Bakonyban. Magyarország.
1.9. Bingham Canyon rézbánya. Utah állam. USA 2005
1.10. Chuquicamata rézbánya. Chile
1.11. Mély tengeri bányászat sémája
1.12. Gyémánt bánya Udachnaya közelében. Oroszország
1.13. A Mir gyémántbánya. Oroszország
1.14. Gyémántbánya, Ekati, Kanada
1.15. 150 t/h vedersoros kotró úszó szállítószalag rendszere (IGRICI)
1.16. Felhagyott uránbánya Mary-kathleen, Ausztrália
1.17. Uránbánya 1100 méteren
1.18. Mélyművelésű uránbánya Bakonya
1.19. Kővágószőlős – ércdúsító üzem Magyarország, 1990
1.20. Kővágószőlős – ércdúsító üzem rekultivált területe
2.1. Fejtés egy mélyművelésű szénbányában
2.2. Külszíni kőszénbánya. USA.
2.3. Karolina külfejtés Pécstől keletre (felvétel sárkányrepülőről). Jelenleg bányató
2.4. Külszíni teraszos lignitbánya Visontán (Mátravidéki Erőmű)
2.5. Külszíni nagy kotró. Bükkábrány
2.6. Lignitbánya Bükkábrányban
2.7. Külszíni szénbányászat kitermelési része
2.8. Külszíni szénbányászat rekultivációs része
2.9. Hagyományos földgáz, kőolaj és termálvíz „eloszlás”
2.10. Gáz, olaj és víz csapdák különböző kőzet formációk esetében.
2.11. Egy korszerű, kőolaj kitermelésre készített fúrótorony felépítése
2.12. Egy hagyományos himbás „kút”
2.13. Fúrófejek
2.14. Transz Alaszkai kőolajvezeték egy szakasza
2.15. A Barátság kőolajvezeték egy szakasza
2.16. Olaj tanker oldalnézet
2.17. Maran Tankers 275 ezer tonnás olajszállító
2.18. Exxon-Valdez terminál Alaszka
2.19. Az egész világra kiterjedő nyersolajszállítás 2003-ban
2.20. A világ olajkereskedelmének legjelentősebb fojtópontjai (tengeri szorosok)
2.21. Mélytengeri olajbányászat alakulása
2.22. Mélytengeri kitermelő rendszerek
2.23. Mélytengeri kitermelő rendszerek
2.24. Olajplatform Brazília partjai közelében (P-51 nevű fúrósziget)
2.25. „Troll A” norvég olajplatform. Áramellátás a szárazföldről
2.26. Kigyulladt olaj fúrótorony ég a Timor-tengeren
2.27. A Mexikói öbölben bekövetkezett olaj platform (BP) katasztrófájának hatása a Földre
2.28. Olajkitermelés és ellátás Skócia, Dánia és Norvégia számára
2.29. Hibernia fúrótorony
2.30. Himbás olajszivattyú az 1970-es évekből valahol Magyarországon
2.31. A földgáz kitermelés a Föld országaiban
2.32. Nigériai földgáz kitermelő tengeri üzem
2.33. Izrael. Tengeri földgáz kitermelés
2.34. Európa jelenlegi és tervezett gázvezeték hálózata
2.35. A tervezett kőolaj és földgáz vezetékek Európa középső részei felé.
2.36. Nabucco csővezeték tervezett útvonala (egyik)
2.37. Cseppfolyósított földgázszállítás 2003-ban
2.38. Folyékony földgáz (LNG – Liquid Natural Gas) szállítása
2.39. Ásvány és gyógyvíz lelőhelyek Magyarországon
2.40. Termálvíz kitermelés és visszasajtolás sémája
2.41. Geotermális két körös erőmű sémája (Geothermal binary cycle power plant)
2.42. Hidraulikusan repesztett forró kőzet (Hydraulically fractured hot stratum)
3.1. World Crude Oil & Lease Condensate Production to 2012
3.2. A világ konvencionális és nem konvencionális kőolaj kitermelésének előrejelzése 2012-től 2030-ig.
3.3. A hagyományos és a nem hagyományos ásványolaj kitermelések várható időbeli menete
3.4. Wyoming, Utah, Colorado olajpala-telepei
3.5. Olajpala
3.6. Olajhomok
3.7. Olaj pala kitermelés „külszíni fejtéssel”
3.8. Olajpala kitermelés helyszíne Kanadában. Előtte és utána
3.9. Olajhomokos „tájkép”. Külszíni olajhomok-bánya (tar sands mine) Kanadában
3.10. Olajhomok bánya Syncrude Aurora, Boreal Forest north of Fort McMurray Canada
3.11. Olajpala, olajhomok felmelegítése vízszintes csövekkel a kitermelő kút környezetében.
3.12. Bitumen ciklikus gőz stimulációja. (Cyclic Steam Stimulation - CSS)
3.13. Olajpala felmelegítése függőleges csövekkel a kitermelő kút környezetében
3.14. Olajpala lelőhelyek Magyarországon
3.15. Palagáz lelőhelyek a Földön
3.16. Palagáz bázisok az Egyesült Államok kontinentális részén
3.17. Gáz pala lelőhelyek Európában
3.18. Konvencionális földgáz és palagáz lelő helyek sémája
3.19. A palagáz kitermelés 4 lépése:
3.20. A gázban gazdag palarétegből történő kitermelés sémája
3.21. A palából történő kitermelés csövek kiépítésével
3.22. A Fischer-Tropsch reakció sémája
3.23. A T-Technology katalitikus depolimerizálós reaktora és annak működése
3.24. Energiaforrások, energiahordozók előállítási költségeinek összehasonlítása (2011)
4.1. A kőolaj desztillációját végző torony sematikus rajza
4.2. A kőolaj feldolgozás részletese folyamat ábrája
4.3. Kőolajfinomító lepárlótornyok, Anacortes, Washington állam, USA
4.4. Kőolajfinomító a finomítás termékeinek tartályai, Schell Anacortes, Washington USA
4.5. A világ egyik legnagyobb kőolajfinomítója Haifában, Izrael
4.6. A Texas City finomítóban bekövetkezett robbanás utáni tűzoltás
4.7. A MOL Zrt. kőolaj-finomítója Szászhalombattán
4.8. A MOL Zrt. Szászhalombatta. Lepárló tornyok közelről
4.9. MOL Zrt. Őrláng Szászhalombattán
4.10. A fluidizált katalitikus krakkolás sematikus folyamatábrája
4.11. A magas szénatomszámú kőolaj frakciók krakkolásával előállított etilén gáz
4.12. A polietilén szerkezeti képlete
5.1. Tégelyes indukciós kemence
5.2. Csatornás olvasztó, hőntartó és öntőkemence
5.3. Forgódobos alumínium olvasztó kemence
5.4. Alumínium olvasztókemence 10 tonna/óra
5.5. Nagyolvasztómű elemei: nagyolvasztó, torokgáz hevítők, tisztítók
5.6. A nagyolvasztóban a hőmérséklet eloszlása
5.7. A nagyolvasztóban lejátszódó folyamatok
5.8. DUNAFERR nagyolvasztó
5.9. Öntödei formaizzító kemence
5.10. Kamrás kovácsüzemi izzító kemence regeneratív tüzelőberendezéssel
5.11. Kerámiaégető kemence
5.12. Alumínium elektrolizáló kádak
5.13. Alumínium előállítás kémiai folyamatai
5.14. Alumínium előállítás kémiai folyamatai
5.15. Képlékeny alakítás fizikai leírása
6.1. Nagyolvasztó blokksémája
6.2. Acélöntés a Dunai vasműben 1980
6.3. Diósgyőri új elektromos kemence 1980
6.4. Folyamatos öntőgép Diósgyőrben 1980
6.5. Diósgyőri acélhengermű meleghengermű
6.6. Dunai vasmű meleghengermű
6.7. Legnagyobb bauxit lelőhelyek
6.8. A Bayer-eljárás egyszerűsített folyamatábrája
6.9. A MAL Zrt. Ajka melletti tározójának átszakadt gátja és a kiömlő vörösiszap
6.10. Alumínium elektrolizáló kád függőleges tüskés önsülő (Söderberg) anóddal
6.11. Blokkanódos kádszerkezet automatikus timföld adagolással
6.12. Alumínium ötvözetből készült „alufelni”
6.13. Alumínium ötvözetből készült kerékpár váz
6.14. Alumínium italdobozok
6.15. Alumínium ládák
6.16. Visszagyűjtött alumínium italos dobozok „bedarálva”
7.1. Öntőforma metszete
7.2. Acéldugattyú öntvényből
7.3. Hajtókar öntvényből
7.4. Perselyes motorblokk. A henger vas, ezt öntötték “körbe” könnyű alumíniummal.
7.5. Motorblokkok szilíciummal ötvözött alumínium öntvényből
7.6. Indukciós öntési tégelykemence
7.7. Acélgyártás, Heroult ívkemence
7.8. Argon oxigén befúvású szénmentesítő konverter
7.9. Képlékeny alakítások: hengerlés, húzás, kisajtolás
7.10. Fröccs sajtolás
7.11. Kisajtolás módjai: direkt, indirekt
7.12. Mechanikus sajtó
7.13. Pneumatikus asztali sajtoló gép
7.14. Négyoszlopos hidraulikus kovácssajtó
7.15. Csavarorsós prés
7.16. Kivágó és lyukasztó gép
7.17. Excenteres kézi hajlító gép
7.18. Amada HD 1003 NT motoros meghajtású hajlítógép
7.19. Süllyesztékes kovácsolás
7.20. A forgácskeresztmetszet elméleti és tényleges alakja
7.21. Forgácsolószerszám részei és élgeometriája
7.22. A forgácsoló gépek típusának és a termékek darabszámnak az összefüggése
8.1. Etén szerkezeti képlete
8.2. Etilénüzem Hollandia. Schell Moerdijk
8.3. A szerszámot összezárják és nyomás alatt tartják
8.4. A szerszámot kinyitják és kiveszik a terméket
8.5. A fröccs-sajtolás alapelve
8.6. Fröccs-sajtolás első lépése ömledék befröccsöntése kissé nyitott szerszámba, (lent) szerszámzárás, hűtés
8.7. Műanyag tárgyak készítése fröccsöntéssel
8.8. Az extrudercsiga zónái. (Jobbról balra: behúzó zóna; kompressziós zóna; kiszállító zóna)
8.9. Műanyag lemez előállítása extrudálással
8.10. Kalander elrendezések (balról jobbra): I-, L-, F-, Z-kalander
8.11. A vákuumformázás három lépése
8.12. Túlnyomásos formázás
8.13. Túlnyomásos (sűrített levegős) formázás
8.14. A leggyakoribb ipari polimerek monomer egységeinek szerkezete
8.15. Kis sűrűségű műanyagok
8.16. Nagy sűrűségű műanyagok
8.17. Nagy sűrűségű összetett műanyagok
8.18. Polipropilén műanyagok
8.19. PVC tárgyak
8.20. PVC tárgyak
8.21. PVC tárgyak
8.22. Poli-etilén-tereftalát (PET)
8.23. Poliészter ruhaneműk
8.24. Polisztirol műanyagok
8.25. Polipropilén műanyagok
8.26. Polipropilén műanyagok
8.27. ABS műanyagok
8.28. Polimetil metakrilát műanyagok
8.29. Poliamid műanyagok
8.30. A kőolaj – monomer – polimer – műanyag hulladék ciklus
8.31. Újrahasznosított műanyag térburkoló "kövek"
9.1. Faraday-féle indukciós törvény
9.2. Generátor ( Erőmű Pécsen )
9.3. Akkumulátor (Lítium alapú)
9.4. Napelemek (Monokristályos és polikristályos)
9.5. Mátrai Erőmű Zrt. Kazánok, kémények, hűtőtornyok (nem CHP)
9.6. Csak elektromos energiát, valamint kapcsoltan villamos energiát és hőt termelő erőművek (CHP) energiatermelésének sémája
9.7. Kombinált ciklusú gázturbinás és gőzturbinás erőmű (KCE) blokksémája
9.8. Széndioxid megfogás lehetséges esetei
9.9. Széndioxid megfogás technológiái széntüzelésű kazánok esetében
9.10. Széndioxid tárolási lehetőségek
9.11. Szén elgázosítás, metángáz turbinás erőműben, széndioxid megfogás és felhasználás olajkútnál
9.12. Norvégia Sleipner. Széndioxid tárolás sósvizes aquiferben az Északi-tengeren
9.13. Forralóvizes rektor atomerőműben
9.14. Paksi Atomerőmű blokksémája és működése
9.15. A Paksi Atomerőmű egy reaktora és a hozzá csatlakozó hőcserélők sematikus rajza
9.16. Paksi Atomerőmű turbina és generátor terme
9.17. Üzemanyag kazetta reaktorba
9.18. Gázhűtésű gyorsreaktor
9.19. Ólomhűtésű gyorsreaktor
9.20. Sóolvadék hűtésű reaktor
9.21. Nátrium hűtésű gyorsreaktor
9.22. Szuperkritikus vízhűtésű reaktor
9.23. Nagyon magas hőmérsékletű reaktor
9.24. Duzzasztómű, vízerőmű blokksémája
9.25. Vízerőmű vázlata
9.26. Három-szurdok Erőmű (Kína ) duzzasztója (Three Gorges Dam)
9.27. Európa kontinentális és tengeri szélerő térképe
9.28. Egy szél generátor szerkezeti felépítése
9.29. Olvadt kősót alkalmazó, hőtárolós, síktükrös, tornyos naperőmű
9.30. Napvályús naperőmű NextEra Energy Resource's Bakersfield power plant
9.31. Napvályús gőzturbinás erőmű hőtároló tankokkal. Parabolic Trough Solar Plant
9.32. Napvályús gőzturbinás erőmű gázfűtés rásegítéssel. 50 MW
9.33. Naptányéros naperőmű Stirling motorral
9.34. Több tükrös naptányéros naperőmű (Solar dish power plant) Stirling motorral
9.35. Amorf napelem tábla
9.36. Monokristályos tábla
9.37. Polikristályos tábla
9.38. Hálózati betáplálás kapcsolása
9.39. Szigetüzemi kapcsolás
9.40. Napelemekből álló „erőmű” a Francia Alpokban
9.41. Kis teljesítményű napelemes rendszer ad-vesz üzemmódban
9.42. Forró kőzetbe (hot rock) sajtolt vízből gőzfejlesztés, ORC erőmű számára
9.43. Növényi tüzelésű termoolaj kazán adja a hőt az ORC erőmű és fűtőmű számára
9.44. Alfa Stirling motor
9.45. Béta Stirling moto
9.46. Növényi tüzelésű kazán és Stirling motoros fűtőerőmű struktúrája
9.47. A protoncserélő membrános üzemanyag cella elvi rajza
9.48. A Toyota üzemanyagcellás változatához szükséges főbb elemek
9.49. Üzemanyagcella „feltöltése” metilalkohollal
9.50. Kisméretű üzemanyagcella
10.1. Mészkő (kőzet)
10.2. Mészkőbánya a Váci Cementmű számára. Naszály hegy
10.3. Bükkösd, mészkőbánya a Királyegyházán létesült cementgyár számára
10.4. Mészkő szállítása vasúton Bükkösdről Királyegyházára
10.5. DCM cementgyár Vác
10.6. BCM cementgyár Beremend
10.7. Cementgyár Királyegyháza
10.8. A mész körfolyamata
10.9. Gipsz vízvesztése hőmérséklet függvényében
10.10. Cementté történő őrlés
10.11. Portlandcement égetéséhez használt forgókemence vázlata (60-250 m)
10.12. Stukatur gipsz műanyag csomagolásban szállításra raklapon
10.13. Portlandcement papírzsákban
10.14. Oltott mész műanyag zsákban
10.15. Oltott mész műanyag vödörben
10.16. Cement szállítása vasúton
10.17. Betonkeverő és a helyszínre szállító jármű
10.18. Az Eiffel torony, Párizs
10.19. A Nyugati pályaudvar (1877), és az első villamos, Budapest
10.20. Népstadion (Puskás Ferenc Stadion) Budapest. 1953-ban készült el
10.21. Pekingi Nemzeti Stadion. 2008-as Nyári Olimpia
10.22. Monolit vasbeton alap készítése
10.23. TV torony Pécsen 1972-ben készült el
10.24. Vasbeton lakóépület összeállítása
10.25. Science Building vasbeton szerkezetének építése. PTE, Pécs
11.1. Asztali számológépek a négy alapműveletre.
11.2. Az elektronikai alkatrészek első nyolcvan éve képekben. Első, második generáció
11.3. Zsebszámológépek
11.4. Az INTEL 386, 486, Pentium 4, és a Pentium D processzorainak legfontosabb adatai.
11.5. 2006-2012 közötti fejlesztések: Pentium DualCore, AMD Phenom II, Core i5, Core i7.
11.6. Az első személyi számítógép, az IBM PC 5150-es, 1981
11.7. PDA. Apple Newton MP100. 1992-ben
11.8. PDA. HP-Jordan 728. 2002-ben
11.9. PDA. Samsung SCH-R880 Acclaim Specs. 2009-ben
11.10. Egyszerűbb és bonyolultabb okostelefonok
11.11. Blackberry Storm (okostelefon)
11.12. IPhone 4S No shadow (okostelefon)
11.13. Apple iPad Event 03
11.14. A számoló-, és számítógépek „teljesítményének” (élőlények agykapacitásában „mérve”) és „dollár egységben” mért árának párhuzamba állítása az eltelt évek „függvényében”.
11.15. Moore „törvénye” 2000-ig: Tranzisztorok egy chippen az évek „függvényében”
11.16. Moore „törvénye” 2003-ig: Tranzisztorok egy chippen az évek „függvényében”
11.17. LED fényforrások intenzitás növekedése és a félvezető összetétel változás az évek során
11.18. Moore „törvénye” 2008-ig: Egy chipre integrált tranzisztorok száma az évek „függvényében”
11.19. Moore „törvénye” 2011-ig: Egy chipre integrált tranzisztorok száma az évek „függvényében”
11.20. Moore „törvénye”. 2009-ben. Előrejelzés 2018-ig:
11.21. Pixel per dollár „függvény” 2006-ig
11.22. A műveletek másodpercenkénti száma az évek függvényében (elektronikai alkatrészekkel illusztrálva)
11.23. A processzor megmunkálásánál alkalmazott fény hullámhossza és a megmunkálási szélesség az évek függvényében
11.24. Paul Otellini a chipet tartalmazó waferrel
11.25. Intel-penryn-45 nm core-wafer
11.26. Intel Penryin termékcsaládjának „fémkapus” változata
12.1. Fullerén
12.2. Mesterséges neuron
12.3. A nanotechnológia 2012-ben már a vírusok mérete környékén „tevékenykedik”
12.4. Meghatározó iparágak felfutásának üteme kb. fél évszázadonként. Nanotechnológia?
12.5. Nanotechnológia részvétele a világpiacon (egység: milliárd USD)
12.6. Felületkezelés „nanotechnológiával”
12.7. Kerámiabevonatú alumínium edények
12.8. Kültéri csúszásmentes, karcolásmentes, fagyálló burkolók
12.9. Műanyag festés előtt (100x-os nagyítás)
12.10. Műanyag festés után (100x-os nagyítás)
12.11. Műanyag festett lökhárító
12.12. Többrétegű hőszigetelő bevonatos építészeti üvegek. Cronauer Beratung Planung Munich
12.13. Fotolitográfiánál alkalmazott „fényforrások” hullámhosszai és a velük elért „felbontás”
12.14. A chip „felületkezelése”. Struktúra kialakításának lépései a fotolitográfia során
12.15. Alternating Phase Shift Mask (APSM) készítés sémája
12.16. Az extreme ultra violet light (EUVL)
12.17. Az alkalmazott fény hullámhossza és a csíkszélesség közötti kapcsolat az „évek függvényében”
12.18. Chip előállító „tisztaszoba”
12.19. Számítógép vezérelt lézeres felület megmunkáló rendszer sémája
12.20. Lézer nyaláb vezérlésével elérhető „lyuk formák”
12.21. 5-20 μm-es lyukak poliuretánban, kerámiában, műanyagban
12.22. Lézeres mikrolyukasztás üvegszálban és kompozit anyagokban
12.23. Mikrolyukak
12.24. Mikromegmunkálás 4-5 μm-es szélességben az impulzus lézer időtartamától függően
12.25. Proton nyalábbal „készült”mikroturbina
12.26. Pásztázó alagút(áram)mikroszkóp sémája
12.27. Virális cirkuláris DNS szál
13.1. Nyílt és zárt üzemanyag ciklus
13.2. Nukleáris üzemanyag ciklus fontosabb állomásai
13.3. A zárt nukleáris üzemanyag ciklus részletes sémája
13.4. Sárga por vagy sárga pogácsa (U3O8, yellowcake)
13.5. Urán bányászat „helyben kinyerés” módszerével – ISR (In-Situ Recovery)
13.6. Urán bányászat „helyben kinyerés” módszerével
13.7. Urán dúsítás különböző célokból
13.8. Gázdiffúziós izotópszeparáció
13.9. Zippe - típusú gáz centrifuga.
13.10. Gáz centrifuga az U-235-ös izotóp a forgástengelyhez közelebb gyűlik meg
13.11. Kaszkád gáz centrifuga rendszer egy U.S. erőműben
13.12. Atom gőzlézeres izotóp szeparációs rendszer
13.13. Az AP-1000 típusú, harmadik generációs atomerőmű látványképe. Franciaország
13.14. A harmadik generációs reaktorok biztonsági filozófiája
13.15. Baleseteket megelőző szolgáltatások rendszere
13.16. Szuperkritikus vízhűtésű reaktorok jellemző adatai és blokksémája
13.17. Paks, átmeneti tároló
13.18. Bátaapáti, tároló folyosó
13.19. Bátaapáti és környéke
13.20. Boda és környéke
14.1. Hengerszék, egymással szemben forgó hengerek
14.2. Diffuzőrök (diffúziós tartályok) vázlata
14.3. Négy testből álló nyomásos bepárló készülék
14.4. Étolajok
14.5. Sertésvágóhíd hűtő termei. Szarvasmarha vágás futó pályái
14.6. Csirke, kacsa feldolgozását biztosító gépsorok
14.7. Csabai kolbász, Szegedi Pick szalámi
14.8. Húskonzervek
14.9. Tejipari termékek
14.10. 100 kg teljes tejből előállítható fölözött tej, vaj és melléktermékek
14.11. Vajfélék
14.12. Tej üvegben, dobozban
14.13. Sajtok, joghurtok
14.14. Zöldségkonzervek. Gyümölcskonzervek Lekvárok
14.15. Ásványvíz, üdítőitalok, gyümölcslevek fejenkénti fogyasztása 2000-2011 között
14.16. Gyorsfagyasztott (-25 oC-ra) zöldségek, gyümölcsök.
14.17. Hűtőház, hűtőkamion
14.18. Borvidékek
14.19. Bor tárolása pincében tölgyfahordókban, nagyüzemekben hűtött rozsdamentes acéltartályokban.
14.20. A sörfőzés folyamatának sémája
14.21. Kotányi fűszerek sokasága egy bevásárló központ polcain
14.22. A kávéfogyasztás éves mennyisége országonként
14.23. Egy doboz cigaretta fogyasztói árának növekedése Magyarországon 1996-2011 között