Ugrás a tartalomhoz

Illusztrált segédanyag a modern műszeres analitikai kémia oktatásához

Galbács Gábor (2013)

Szegedi Tudományegyetem; Pécsi Tudományegyetem

Illusztrált segédanyag a modern műszeres analitikai kémia oktatásához

Illusztrált segédanyag a modern műszeres analitikai kémia oktatásához

Jegyzet MSc képzésben résztvevő hallgatók számára

Galbács, Gábor

Szegedi Tudományegyetem

Ilisz, István

Szegedi Tudományegyetem

Felinger, Attila

Pécsi Tudományegyetem

Csóka, Balázs

Pécsi Tudományegyetem

TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1 MSc Tananyagfejlesztés

Interdiszciplináris és komplex megközelítésű digitális tananyagfejlesztés a természettudományi képzési terület mesterszakjaihoz

2013. március 13.


Tartalom

Előszó
1. Bevezetés
2. Mintaelőkészítő módszerek (Ilisz István)
Energiaközlés mikrohullámú besugárzással
Működési elv
Eszközök és módszerek
Jellegzetes alkalmazási területek
Ellenőrző kérdések és feladatok
Energiaközlés ultrahangos besugárzással
Működési elv
Eszközök és módszerek
Jellegzetes alkalmazási területek
Ellenőrző kérdések és feladatok
Modern extrakciós eljárások
Szilárdfázisú extrakció
Szilárdfázisú mikroextrakció
Keverőrudas extrakció
Gőztér analízisen alapuló módszerek
Ellenőrző kérdések és feladatok
Kémiai funkcionalizálás
Származékképzés
Molekuláris lenyomatok alkalmazása
Ellenőrző kérdések és feladatok
3. Spektrométerek alkatelemei (Galbács Gábor)
Töltéshordozó részecske források (elektron és ionforrások)
Elektron források
Ionforrások
Ellenőrző kérdések és feladatok
Elektromágneses sugárforrások
Lézerek
Röntgen és gamma sugárforrások
Ellenőrző kérdések és feladatok
Foton analizátorok és detektorok
Foton analizátorok
Foton detektorok
Ellenőrző kérdések és feladatok
Részecske analizátorok és detektorok
Töltéshordozó részecskék analizálása
Töltéshordozó részecskék detektálása
Ellenőrző kérdések és feladatok
Optikai szálak
Ellenőrző kérdések és feladatok
Mintabeviteli rendszerek
A koncentrikus porlasztó
A V-vájatú porlasztó
Az ultrahangos porlasztó
A thermospray porlasztó
Az electrospray porlasztó
A lézer abláció
Ellenőrző kérdések és feladatok
4. Szenzorok és miniatürizált analitikai rendszerek (Csóka Balázs)
Elektroanalitikai jel detektálásán alapuló kémiai szenzorok
Működési elv
Eszközök és módszerek
Analitikai teljesítőképesség
Ellenőrző kérdések és feladatok
Optikai elvű kémiai szenzorok
Működési elv
Eszközök és módszerek
Analitikai teljesítőképesség
Jellegzetes alkalmazási területek
Ellenőrző kérdések és feladatok
Tömegváltozás mérésén alapuló kémiai érzékelők
Működési elv
Eszközök és módszerek
Analitikai teljesítőképesség
Ellenőrző kérdések és feladatok
Lab-on-a-chip eszközök
Működési elv
Eszközök és módszerek
Analitikai teljesítőképesség
Ellenőrző kérdések és feladatok
5. Elválasztástechnikai módszerek (Ilisz István)
Kapilláris elektroforézis
Működési elv
Eszközök és módszerek
Analitikai teljesítőképesség és alkalmazások
Ellenőrző kérdések és feladatok
Ionkromatográfia
Működési elv
Eszközök és módszerek
Analitikai teljesítőképesség és alkalmazások
Ellenőrző kérdések és feladatok
Modern folyadékkromatográfia
Királis folyadékkromatográfia
Szuperkritikus folyadékkromatográfia
Hidrofil kölcsönhatáson alapuló folyadékkromatográfia
Héjszerkezetű töltetek alkalmazása
Méretkizárásos kromatográfia
Affinitás kromatográfia
Ellenőrző kérdések és feladatok
6. Kvantitatív spektroszkópiai módszerek (Galbács Gábor)
Induktív csatolású plazma atomemissziós spektrometria (ICP-AES)
Működési elv
Analitikai teljesítőképesség
Jellegzetes alkalmazási területek
Ellenőrző kérdések és feladatok
Induktív csatolású plazma tömegspektrometria (ICP-MS)
Működési elv
Analitikai teljesítőképesség
Jellegzetes alkalmazási területek
Ellenőrző kérdések és feladatok
Lézer indukált plazma spektrometria (LIBS)
Működési elv
Analitikai teljesítőképesség
Jellegzetes alkalmazási területek
Ellenőrző kérdések és feladatok
Ködkisülési spektrometria (GD-OES/MS)
Működési elv
Analitikai teljesítőképesség
Jellegzetes alkalmazási területek
Ellenőrző kérdések és feladatok
Röntgen fluoreszcencia spektrometria (XRF)
Működési elv
Analitikai teljesítőképesség
Jellegzetes alkalmazási területek
Ellenőrző kérdések és feladatok
Hangolható diódalézeres abszorpciós spektrometria (TDLAS)
Működési elv
Analitikai teljesítőképesség
Jellegzetes alkalmazási területek
Ellenőrző kérdések és feladatok
Kvantitatív tömegspektroszkópia (MS)
Működési elv
Analitikai teljesítőképesség
Jellegzetes alkalmazási területek
Ellenőrző kérdések és feladatok
7. Kvalitatív és szerkezetvizsgáló spektroszkópiai módszerek (Felinger Attila)
Kvalitatív tömegspektrometria (MS)
Működési elv
Eszközök és módszerek
Analitikai teljesítményjellemzők
Jellegzetes alkalmazási területek
Ellenőrző kérdések és feladatok
Raman spektroszkópia
Működési elv
Eszközök és módszerek
Analitikai teljesítőképesség
Ellenőrző kérdések és feladatok
Röntgendiffrakció (XRD)
Működési elv
Eszközök és módszerek
Analitikai teljesítményjellemzők
Ellenőrző kérdések és feladatok
Mössbauer spektroszkópia
Működési elv
Eszközök és módszerek
Analitikai teljesítőképesség
Jellegzetes alkalmazási területek
Ellenőrző kérdések és feladatok
Röntgen abszorpciós spektroszkópia (EXAFS, XANES)
Működési elv
Eszközök és módszerek
Analitikai teljesítőképesség
Jellegzetes alkalmazási területek
Ellenőrző kérdések és feladatok
Cirkuláris dikroizmus spektroszkópia (CD)
Működési elv
Eszközök és módszerek
Analitikai teljesítőképesség
Jellegzetes alkalmazási területek
Ellenőrző kérdések és feladatok
8. Felületek és vékonyrétegek vizsgálati módszerei (Csóka Balázs)
Fotonnyalábot használó felületvizsgáló módszerek
Működési elv
Eszközök és módszerek
Analitikai teljesítőképesség
Alkalmazási példák
Ellenőrző kérdések és feladatok
Ionnyalábot használó felületvizsgáló módszerek
Ionszórásos spektroszkópia
Szekunder-ion tömegspektrometria
Részecske indukált röntgen-emisszió
Ellenőrző kérdések és feladatok
Képalkotó és felületvizsgáló módszerek
Elektronnyalábot használó képalkotó és felületvizsgáló módszerek
Pásztázó felületvizsgáló módszerek
9. Automatikus és távoli elemzés (Felinger Attila)
Automatikus analizátorok
Működési elv
Eszközök és módszerek
Analitikai teljesítőképesség
Jellegzetes alkalmazási területek
Ellenőrző kérdések és feladatok
Távoli elemző módszerek
Működési elv
Eszközök és módszerek
Ellenőrző kérdések és feladatok
Folyamatok követése analitikai kémiai módszerekkel
Működési elv
Eszközök és módszerek
Analitikai teljesítményjellemzők
Ellenőrző kérdések és feladatok
A. A fontosabb rövidítések jegyzéke
B. Irodalomjegyzék