Ugrás a tartalomhoz

Illusztrált segédanyag a modern műszeres analitikai kémia oktatásához

Galbács Gábor (2013)

Szegedi Tudományegyetem; Pécsi Tudományegyetem

Előszó

Előszó

A jelen digitális tananyag a TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0025 számú, "Interdiszciplináris és komplex megközelítésű digitális tananyagfejlesztés a természettudományi képzési terület mesterszakjaihoz" című projekt részeként készült el.

A projekt általános célja a XXI. század igényeinek megfelelő természettudományos felsőoktatás alapjainak a megteremtése. A projekt konkrét célja a természettudományi mesterképzés kompetenciaalapú és módszertani megújítása, mely folyamatosan képes kezelni a társadalmi-gazdasági változásokat, a legújabb tudományos eredményeket, és az info-kommunikációs technológia (IKT) eszköztárát használja.

A jegyzet szerzői ezúton mondanak köszöntet Galbács Péternek az illusztrációk színvonalas elkészítéséért, Oszkó Albertnek (Szegedi Tudományegyetem) az XPS spektroszkópiáról szóló fejezet három illusztrációjának rendelkezésünkre bocsátásáért és Horváth Krisztiánnak (Pannon Egyetem) alapos lektori tevékenységéért.