Ugrás a tartalomhoz

Genetika és genomika

Falus András, László Valéria, Tóth Sára, Oberfrank Ferenc, Pap Erna, Dr. Szalai Csaba (2014)

Typotex Kiadó

A fejezethez tartozó kérdések

A fejezethez tartozó kérdések

 1. Definiálja a sejtciklust.

 2. Milyen szakaszai vannak a soksejtűekre jellemző sejtciklusnak?

 3. Mely sejtciklusszakasokban vannak ellenőrzési pontok és mi a működésük lényege?

 4. Sorolja fel a legfontosabb, sejtciklust szabályozó molekulákat.

 5. Mi jellemzi a G0–G1 átmenetet?

 6. Jellemezze a G1–S átmenetet.

 7. Hogyan szabályozódik az M fázisba való belépés?

 8. Mik a kohezinek és kondenzinek?

 9. Az M fázis szakaszai és történései.

 10. A kromoszóma szerkezete.

 11. Hogyan alakul ki a mitotikus orsó, és hogyan működik?

 12. Mi az APC és hogyan működik?

 13. Hogy megy végbe a citokinézis?

 14. Sorolja fel és jellemezze az atípusos osztódásokat.

 15. Hogyan működnek az ellenőrzési pontok?

 16. Mi a meiózis lényege és jelentősége?

 17. Hasonlítsa össze a mitózist és a meiózist.

 18. Jellemezze a homológ kromoszómákat. Mi a homológ rekombináció és mi a jelentősége?

 19. Milyen alszakaszait különböztetjük meg a meiózis I profázisának?

 20. Mi történik a meiózis I profázisának egyes alszakaszaiban?

 21. Hasonlítsa össze a meiózis I-et és II-t.

 22. A meiotikus non-diszjunkció és következményei.

 23. Helyezze el a meiózist az oogenezis folyamatában.

 24. Helyezze el a meiózist a spermatogenezis folyamatában.

 25. Mit tud a meiózis szabályozásáról?