Ugrás a tartalomhoz

Genetika és genomika

Falus András, László Valéria, Tóth Sára, Oberfrank Ferenc, Pap Erna, Dr. Szalai Csaba (2014)

Typotex Kiadó

Nem-kódoló RNS-ek

Nem-kódoló RNS-ek

A humán genom program sikerét követően nyilvánvaló vált, hogy az emberi genom csak <2% fehérjekódoló, így joggal merült fel a kérdés: mi a funkciója a többinek?

Ma már a genom egy jelentős részéről tudjuk, hogy szabályozó szerepű, kicsi vagy hosszabb láncú RNS-eket határoz meg (ld. még 8. fejezet). Ezek az RNS-ek RNS-RNS, RNS-DNS, RNS-fehérje kölcsönhatások révén módosíthatják más gének expresszióját anélkül, hogy az adott gén szekvenciáját módosítanák. Az ilyen RNS-ek hathatnak a transzkripcióra, gátolva azt, ilyen pl. a XIST RNS (lásd később), de hathatnak poszt-transzkripcionálisan is (pl. mikroRNS-ek), amikor a mRNS transzlációját gátolják. A nem-kódoló RNS származhat ugyanarról a kromoszómáról, ahol a szabályozott gén is van (cisz-hatás), és származhat egy másik kromoszómáról is (transz-hatás).