Ugrás a tartalomhoz

Genetika és genomika

Falus András, László Valéria, Tóth Sára, Oberfrank Ferenc, Pap Erna, Dr. Szalai Csaba (2014)

Typotex Kiadó

Gének és gyógyszerek

Gének és gyógyszerek

Az orvosi gyakorlathoz elengedhetetlen annak a ténynek az állandó szem előtt tartása, hogy az egyes emberek eltérően reagálhatnak ugyanazon gyógyszerekre. Ez az egyének közti polimorfizmusokra vezethető vissza, a téma bővebb elemzésére a Farmakogenomika fejezetben (12. fejezet) kerül sor.

Ehelyütt is megemlítjük azonban, hogy léteznek mutációk, amelyek monogénes, autoszomális domináns vagy recesszív módon, ill. X-hez kötötten öröklődnek, s felelősek a bizonyos gyógyszerekre adott adverz reakciókért. Ezek a betegségek általában nagyon ritkák (ld. http://ebooks.thieme.com/pdfreader/color-atlas-genetics41792 273. o.) és nem keverendők össze az 5.4.6. alfejezetben ismertetett farmakogenetikai betegségekkel. Nem keverendők továbbá össze azzal sem, hogy az egyes emberek eltérően reagálnak akár a leghétköznapibb gyógyszerekre is, melyek hátterében szintén a genomban meglévő polimorfizmusok állnak.