Ugrás a tartalomhoz

Genetika és genomika

Falus András, László Valéria, Tóth Sára, Oberfrank Ferenc, Pap Erna, Dr. Szalai Csaba (2014)

Typotex Kiadó

A fejezethez tartozó kérdések

A fejezethez tartozó kérdések

  1. Mi a nem kódoló RNS-ek szerepe a citoplazmatikus öröklődésben?

  2. Milyen a dóziskompenzációs mechanizmusokat ismer?

  3. Mi lehet a kancsal X-inaktiváció szerepe az autoimmun betegségek kialakulásában?

  4. A családfa alapján hogyan különíthető el az X-hez kötött domináns öröklődésmenet az autoszomális dominánstól?

  5. Mi a homo- és heteroplazmia?

  6. Milyen következményei lehetnek az anyai heteroplazmiának?

  7. Mit tud a preeclampsia genetikájáról?

  8. Mi jellemzi a pubertas praecox öröklődését?

  9. Milyen gének menekülhetnek meg az X-inaktivációtól?

  10. Miben térnek el egy hordozó nő tünetei, ha az X-hez kötött gén szolubilis illetve sejthez kötött terméket kódol?