Ugrás a tartalomhoz

Genetika és genomika

Falus András, László Valéria, Tóth Sára, Oberfrank Ferenc, Pap Erna, Dr. Szalai Csaba (2014)

Typotex Kiadó

Az öröklődő hányad számítása

Az öröklődő hányad számítása

Az öröklődő hányad vagy örökölhetőség egy populációban függ a genetikai és környezeti faktoroktól. Ebből következik, hogy ez nem egy konstans fogalom. Ha egy populációban a környezeti tényezők konstansak, akkor ott nagyobb a genetikai faktorok hatásának aránya a fenotípusra, és fordítva. A megfigyelt fenotípust (P) fel lehet írni, mint a genotípus (G) és a környezeti hatások (E) összegét.

Phenotype (P) = Genotype (G) + Environment (E).

Hasonlóan a fenotípusok variabilitását fel lehet írni:

Var(P) = Var(G) + Var(E)

Az örökölhetőség (vagy öröklődő hányad) definíciója:

H2 = Var (G) / Var (P)

Az örökölhetőség számításáról részletesebben olvashatunk az angol nyelvű Wikipédián itt.

A tudományos irodalomban az örökölhetőséget gyakran százalékban adják meg. Pl. a magasság öröklődő hányada 80%. Természetesen ez egy populációs átlag, azaz az egyénekre nem vonatkoztatható. Az öröklődő hányad azt jelenti, hogy a populációban tapasztalt fenotípus-variációkért milyen arányban felelősek a genetikai faktorok variációi. Meg kell jegyezni, hogy az örökölhetőség meghatározásának feltétele, hogy legyen a populációban variabilitás. Pl. ha mindenkinek fekete a haja egy populációban, akkor erre nem lehet örökölhetőséget számolni. Hasonlóan nem lehet olyan környezeti faktorokat figyelembe venni, amelyek konstansak. Pl., ha mindenki rizst eszik, vagy senki sem kap antibiotikumot.