Ugrás a tartalomhoz

Genetika és genomika

Falus András, László Valéria, Tóth Sára, Oberfrank Ferenc, Pap Erna, Dr. Szalai Csaba (2014)

Typotex Kiadó

Fejezethez tartozó kérdések

Fejezethez tartozó kérdések

 1. Mit nevezünk multifaktoriális betegségnek?

 2. Milyen jellemzői vannak a multifaktoriális betegségeknek?

 3. Miért fontos kutatni a multifaktoriális betegségek genomikai hátterét?

 4. Hogyan bizonyíthatjuk egy betegség örökölhetőségét?

 5. Mi lehet a hibája a λR-adatoknak?

 6. Hogyan szűrhetők ki az öröklődés vizsgálatakor a környezeti hatások?

 7. Tulajdonságok, betegségek vizsgálatánál mit értünk öröklődő hányadnak?

 8. Mi az a QT?

 9. Mik azok a discontinuous jellemzők?

 10. Mi az a QTL?

 11. Milyen tényezők nehezítik meg a multifaktoriális betegségek vizsgálatát?

 12. Mi az a genetikai heterogenitás?

 13. Mi az az inkomplett penetrancia?

 14. Mi a fenokópia?

 15. Mi az a genetikai pleiotrópia?

 16. Mondjon példákat arra, hogy miért nehéz egy multifaktoriális betegség fenotípusát meghatározni!

 17. Mi az a CD/CV és a CD/RV hipotézis?

 18. Mondjon példát a betegségek fenotípusát befolyásoló környezeti faktorokra!

 19. Mi az a takarékosgén-hipotézis?

 20. Mi az a tisztasághipotézis?

 21. Mi lehet a magyarázata, hogy a GWAS-vizsgálatok az öröklődő hányad töredékét találták meg?

 22. Milyen eredményeket hozott az ENCODE projekt a betegséggel asszociáló, nem-kódoló régióra eső SNP-kkel kapcsolatban?

 23. Mi az a szintetikus asszociáció?

 24. Miért nehezítik meg az epigenetikai változások a betegségek genomikai hátterének vizsgálatát?

 25. Mi az az antagonisztikus pleiotrópia?

 26. Mit jelent az, hogy a genom véletlenszerűen viselkedik, és milyen nehézséget okoz?

 27. Mi az a Bonferroni-korrekció?

 28. Mivel asszociálhat napjainkban a fejlett világban az olyan polimorfizmus, amely alacsonyabb gyulladásos választ okoz?

 29. Mi az az „Old friends” hipotézis?

 30. Milyen következményei lehet az elvándorlásnak?