Ugrás a tartalomhoz

Genetika és genomika

Falus András, László Valéria, Tóth Sára, Oberfrank Ferenc, Pap Erna, Dr. Szalai Csaba (2014)

Typotex Kiadó

Fejezethez tartozó kérdések

Fejezethez tartozó kérdések

 1. Mi az a genetikai marker, és milyeneket ismer?

 2. Mi az előnye és a hátránya az STR-eknek az SNP-khez képest?

 3. Milyen módszereket lehet használni a multifaktoriális betegségek genomikai hátterének tisztázására?

 4. Mondjon példát a hipotézis által irányított és a hipotézismentes genomikai módszerekre betegségek genetikai hátterének vizsgálatában!

 5. Multifaktoriális betegségek vizsgálatakor hol használhatják a mikroszatellitákat?

 6. Mi a hátránya a kapcsoltsági vizsgálatoknak?

 7. Multifaktoriális betegségek vizsgálatakor hol használhatják az SNP-ket?

 8. Mi az a jelölt génasszociációs vizsgálat, és mi az előnye és a hátránya?

 9. Milyen markereket használnak a kapcsoltsági vizsgálatoknál?

 10. Mit jellemez egy marker esetén a heterozigótaság mértéke?

 11. Minek a rövidítése a GWAS?

 12. Mi az a teljes genomasszociációs vizsgálat?

 13. Mi a hátránya a teljes genomasszociációs vizsgálatoknak?

 14. Mi az a genomszintű asszociáció?

 15. Mi az az útvonal-analízis?

 16. Mi az a Gene set enrichment analysis?

 17. Mi az a parciális genomszűrés?

 18. Mi az a pozicionális klónozás?

 19. Milyen céget ismer, amelyik nagy teljesítményű genotipizáló berendezést forgalmaz, és kb. mekkora ezek teljesítménye?

 20. Mit jelent a személyre szabott genomika?

 21. Milyen problémák lehetnek a személyre szabott genomikai cégekkel kapcsolatban?

 22. Mi az az exomszekvenálás?

 23. Mi az a DN-ase-seq módszer?

 24. Mi az a ChIP-seq módszer?

 25. Mi lehet az előnye a microarray génexpressziós méréseknek?

 26. Mi az az RNA-seq módszer?

 27. Mi az a CGH?

 28. Hogyan lehet metilációs mintázatot meghatározni?

 29. Milyen előnyei lehetnek betegségek tanulmányozásánál állatmodellek alkalmazásának?

 30. Milyen típusú genetikailag módosított állatmodelleket ismer?

 31. Mire lehet használni KO állatokat?

 32. Mi az a transzgenikus egér?

 33. Mi aza kondicionális KO állat?

 34. Milyen hátrányai vannak humán betegségek tanulmányozása esetén az állatmodelleknek?

 35. Hogyan lehet betegségekre genetikailag hajlamos egértörzseket előállítani?

 36. Mondjon példát monogénes állatmodellre!

 37. Mondjon példát poligénes állatmodellre!