Ugrás a tartalomhoz

Genetika és genomika

Falus András, László Valéria, Tóth Sára, Oberfrank Ferenc, Pap Erna, Dr. Szalai Csaba (2014)

Typotex Kiadó

Csomópontok és élek

Csomópontok és élek

Mint az előzőekben tárgyaltuk, a hálózatok perturbációja betegségekhez vezethet. Itt alapvetően két perturbációt különböztethetünk meg. Ha pl. egy nullmutáció miatt egy gén terméke teljesen kiesik, akkor egy csomópontot eltávolítunk a hálózatból. Ha egy fehérje egy génmutáció miatt úgy sérül, hogy maga a fehérje megmarad, csak bizonyos funkciói módosulnak, akkor a csomópont megmarad, csak a kapcsolatok, élek módosulnak. Nyilvánvaló, hogy a két perturbáció hatása jelentősen különbözik egymástól. Az első esetben nemcsak a csomópont esik ki, hanem minden más csomóponttal való interakciója is, így ennek várhatóan erősebb a hatása, mintha csak az élek módosulnak. Ennek a két perturbációnak a megkülönböztetése új lehetőséget kínál a betegségek patogenezisének megértéséhez, például a domináns és recesszív öröklődés vagy a penetrancia magyarázatához.

A humán mutáció adatbázisban található ~50 ezer mendeli allél körülbelül fele élmódosító hatású. Olyan géneknél, amelyek különböző betegségekkel is asszociálnak, és amelyeknél a fehérje domén interakciói is rendelkezésre állnak, azt lehetett kimutatni, hogy a különböző betegségekhez tartozó élmódosító allélok különböző interakciós doménekben vannak, és ezért vezetnek különböző betegségekhez, fenotípusokhoz.