Ugrás a tartalomhoz

Genetika és genomika

Falus András, László Valéria, Tóth Sára, Oberfrank Ferenc, Pap Erna, Dr. Szalai Csaba (2014)

Typotex Kiadó

A fejezethez tartozó kérdések

A fejezethez tartozó kérdések

 1. Mi az a rendszerbiológia?

 2. Hogyan nevezzük angolul a rendszerbiológiát?

 3. Milyen formában ábrázoljuk rendszerbiológiában a kölcsönhatásokat?

 4. Milyen részei vannak egy interakciós hálózatnak?

 5. Mondjon példát a csomópontokra és élekre egy biológiai hálózatban!

 6. Kik a modern hálózatelméletek megalkotói?

 7. Mit jelent az, hogy hálózat skálafüggetlen?

 8. Milyen típusú hálózatok általában a biológiai hálózatok?

 9. Hogyan hívjuk a hálózatok kiemelkedően sok kapcsolattal rendelkező csomópontjait?

 10. Mik azok a metabolikus hálózatok?

 11. Hálózatelméleti alapon mi jellemző a betegséggénekre?

 12. Fehérjehálózatokban mi jellemző a hub fehérjéket kódoló génekre?

 13. Melyik adatbázist használták fel a betegséggének hálózatának feltérképezésére?

 14. Hálózatelméleti szempontból hogyan alakul ki egy betegség?

 15. Milyen típusú perturbációkat ismer biológiai hálózatokban, és milyen következményei lehetnek?

 16. Mi az a betegségtérkép, és mit tudhatunk meg belőle?

 17. Milyen betegségeknek vannak nagyobb valószínűséggel közös génjeik?

 18. Milyen következményei lehetnek, ha két betegségnek közös génjei vannak?

 19. Mi az a fenotípus betegséghálózat és milyen következményeket lehet levonni belőle?

 20. Például melyik adatbázis segítségével lehet anyagcsereútvonal-feldúsítást (pathway enrichment) végezni?

 21. Hogyan találtak rendszerbiológiai módszerrel új T1DM géneket, és hogyan mutatták ki, hogy ezek nagy valószínűséggel betegséggének?

 22. A vizsgált betegségek közül melyik betegségnek volt a legerősebb kapcsolata Alzheimer-kórral 5 betegség GWAS-eredményeinek elemzésénél?

 23. Mi jellemző a pallitatív gyógyszerekre?

 24. Milyen kapcsolatot tártak fel az IL-5 szint, a CAD és az asztma között, és ebből milyen következtetést lehet levonni?

 25. Milyen stratégiát lehet követni a racionális gyógyszerkutatásban?