Ugrás a tartalomhoz

A biokémia alapjai

Wunderlich Lívius, Szarka András (2014)

Typotex Kiadó

A koleszterin metabolizmusa

A koleszterin metabolizmusa

A koleszterin nagyon fontos alkotóeleme a sejtmembránoknak; megfelelő arányban kell foszfolipidekkel keverednie, hogy a membrán rigiditása optimális legyen. Koleszterinszármazékok még az epesavak és bizonyos hormonok. A koleszterin többségét a táplálékkal vesszük magunkhoz, de jelentős mennyiségű koleszterin is szintetizálódik főleg a májban és a szteroid hormonokat szintetizáló szövetekben (gonádok, mellékvese-kéreg). A koleszterin szintézise két acetil-KoA-ból indul ki. β-ketotioláz enzim segítségével acetoacetil-KoA és szabad KoA keletkezik. Ezután még egy KoA reagál az acetoacetil-KoA-val: hidroximetil-glutaril-KoA (HMG-KoA) képződik, és felszabadul még egy KoA. A katalizáló enzim neve HMG-KoA-szintetáz. A következő lépésben HMG-KoA-reduktáz enzim segítségével, két NADPH felhasználásával a harmadik KoA is leszakad, és egy mevalonsav keletkezik.

A mevalonsav aztán három ATP terhére három egymást követő reakcióban foszforilálódik, 3-foszfo-5-pirofoszfomevalonát képződik. Ez aztán dekarboxilálódik, és a harmadik szénatomon defoszforilálódik: öt-szénatomos izopentenil-pirofoszfát keletkezik belőle. Az öt szénatomot és annak többszöröseit tartalmazó vegyületek lesznek a koleszterin építőkövei. Az izopentenil-PP egy izomeráz segítségével izomerizálódni képes, dimetil-allil-PP keletkezhet belőle (9.16. ábra).

9.16. ábra -


A dimetil-allil-PP és az izopentenil-PP pirofoszfát felszabadulása mellett összekapcsolódhat, a keletkező vegyületet geranil-PP-nak hívjuk. Ez is reakcióba léphet még egy izopentenil-PP-tal: 15 szénatomos farnezil-PP-ot kapunk, miközben újabb pirofoszfát szabadul fel.

Két farnezil-PP összekapcsolódása, majd NADPH-val történő redukciója eredményezi a 30 szénatomos szkvalént, amelyből többlépéses folyamat következtében lanoszterin intermedieren keresztül végül koleszterint kapunk (9.17. ábra).

9.17. ábra -


A koleszterin-szintézis szabályozása tulajdonképpen az elkötelező lépést katalizáló HMG-KoA-reduktáz enzimen történik. A szabályozás részleteire itt nem térünk ki.