Ugrás a tartalomhoz

A tehetséggondozás elméleti és módszertani kérdései a szakmai pedagógusképzésében

Dr. Bodnár Gabriella (2015)

BME Tanárképző Központ

A könyvben arra vállalkoztunk, hogy segítséget nyújtsunk a szakmai pedagógusképzésben a tehetséggondozásra történő felkészítéshez.Az első fejezetben áttekintjük a tehetséggondozás leglényegesebb történéseit az ókortól, napjainkig. Ezt azért látjuk szükségesnek, mert a tehetséggondozás múltja fontos a tehetséggondozás jelenlegi, aktuális helyzetében, ismeretek, gyakorlati tapasztalatok szempontjából. A válogatott definíciók tárháza azt igazolja, hogy a tehetséget segítő pedagógusok több megközelítésből találkozhatnak a tehetség fogalmának értelmezésével. A tehetség tipizálása, megjelenési formái pedig arra hívják fel a figyelmet, hogy milyen sok színű a tehetség, és mennyire nem egyszerű általában a tehetségről beszélni.A második fejezetben különböző hazai és külföldi tehetséggondozó modelleket ismerhetünk meg, annak érdekében, hogy láthassuk, milyen lehetőségek vannak a tehetségesek támogatására, valamint össze tudjuk hasonlítani a magyarországi helyzetképpel. A tehetségtípusok ismertetésével felismerhetjük a környezetünkben lévő jó, vagy kiváló képességű tanulókat. Lehetőséget kapunk fejlesztésükre az említett példák segítségével.Harmadik fejezetben a tehetségek azonosítását, gondozásának folyamatát ismerheti meg az olvasó. Ebben felsorolásra kerülnek a tehetségek azonosításának fontosabb programjai, azok a lehetőségek, melyek választásával sikerülhet egy eredményes tehetségprogram megvalósítása, és egy igazán tehetséges fiatal szakma felé irányuló orientálása, és mentorálása. Áttekintjük az aktuális szakmai képzés fejlődésének folyamatát, melyben a felzárkóztatás mellett megfelelő módszerekkel megvalósulhat a szakma eredményes elsajátítása, a tehetségek támogatása. A negyedik fejezetben a tehetségeseket pártoló olyan környezet bemutatására kerül sor, akik és ahol , támogatást tudnak adni a tehetséges fiatalok életútjának támogatására. A szakmai tehetséggondozás része azon ismeretek halmazának, melyek általánosan, és speciálisan érvényesek a tehetséggondozás folyamatában.Az ötödik fejezetben megismertetjük az olvasót az iskola szerepével, feladatával a tehetséggondozás vonatkozásában. A tehetségek támogatására azoknak kell mentor szerepet vállalni, akik ismerik és tudják, hogy a tehetséges fiatalok akkor tudnak jól érvényesülni, ha önmaguk képviseletén túl, találnak támogatókat. Ebben a fejezetben bemutatjuk, hogy egy intézmény miként tud kiépíteni egy tehetséggondozó rendszert.A hatodik fejezetben aktuális és használható szakirodalmi ajánlásokkal segítjük a tehetséggondozásban dolgozó pedagógusokat.
Letölthető anyagok
DC metaadatok
Cím:
A tehetséggondozás elméleti és módszertani kérdései a szakmai pedagógusképzésében
Szerzők:
Dr. Bodnár Gabriella
Kiadó:
BME Tanárképző Központ
Dátum
2015.09.25.
Források:
eredeti
Nyelv
Magyar
Tárgyszavak
tehetség fogalom, tehetség modellek, tehetségazonosítás, felismerés, fejlesztés, tehetséggondozás módszerei, szakmai képzések, képesség, megfelelés, teljesítmény, tehetséggondozás kiépítésének rendszere, tehetséggondozás válogatott szakirodalma
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása