5.1. CÉLKITŰZÉS

A naiv halmazelmélet fogalmait, alapvető eredményeit tárgyaljuk. A halmazelmélet szerepének tisztázása után a legfontosabb halmazokkal kapcsolatos műveletek definiálása következik. A fejezet alapvető célja, hogy a predikátumlogikai bizonyítások alapjául szolgáljon.