13.1.1. Hivatkozások

Könyv

Almási Béla - Dr. Fazekas Gábor - Kuki Attila - Sztrik János: Az informatika matematikai alapjai. Feladatgyűjtemény Informatika szakos levelező hallgatók számára.

KLTE Matematikai és Informatikai Intézet, Debrecen, 1992.

Balogh Viktória - Czeglédi István - Dr. Vörös György: A matematika tanítása III.

Tankönyvkiadó, Bp., 1989.

Báhegyesiné Topor Gizella - Bánhegyesi Zoltán: Matematika. Az informatika matematikai alapjai. Műszaki, Bp., 2000.

Bolhovinitov - Koltovoj - Lagovszkij: Furfangos fejtörő feladatok. Műszaki, Bp., 1989.

Ferenczi Miklós: Matematikai logika. Műszaki, Bp., 2002.

Magyar Nagylexikon 1-19. Akadémiai Kiadó (1-4), Magyar Nagylexikon Kiadó (5-19).

Pólos László - Ruzsa Imre: A logika elemei. Tankönyvkiadó, Bp., 1987.

Urbán János: Matematikai logika (Példatár). Bolyai-könyvek. Műszaki, Bp., 1999.

Reinhardt, Fritz - Soeder, Heinrich : SH atlasz. Matematika. Springer-Verlag, Bp., 1993.

Sain Márton: Matematikatörténeti ABC. Adatok, tények, érdekességek a matematika középfokú tanításához és tanulásához. Nemzeti Tankönyvkiadó - TypoTEX, Bp., 1993.

Dr. Szendrei János: Algebra és számelmélet. Tanárképző Főiskolai Könyvek. Tankönyvkiadó, Bp., 1989.

Elektronikus dokumentumok / források

Dr. Tóth László: A matematikai logika alapjai [elektronikus dokumentum]

URL:http://www.ttk.pte.hu/matek/ltoth/A%20matematikai%20logika%20alapjai,%202005.pdf (letöltve: 2010. május 5.)

Középiskolai Matematikai Lapok [online dokumentum]

http://www.komal.hu/forum/forum.cgi?a=to&tid=66&st=10&sp=163