Ugrás a tartalomhoz

Műszeres analitikai technikák a gyógyszerészi és bioanalitikai vizsgálatokban

Dr. Bak István (2011)

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Gyógyszerésztudományi Kar Gyógyszerhatástani Tanszék Gyógyszerészi műszeres- és bioanalitikai részleg

Ez a jegyzet a Debreceni Egyetem gyógyszerészhallgatóinak a Gyógyszerésziműszeres és bioanalitika tantárgy sikeres teljesítését kívánja elősegíteni. Mindeddig problémavolt, hogy nem állt rendelkezésre egy egységes könyv vagy jegyzet a hallgatók számára, ígyaz egyes témakörökhöz külön-külön kellett irodalmat keresni. Célom egy olyan jegyzetlétrehozása volt, mely a legújabb és legmodernebb módszereket tartalmazza, hogy a hallgatókolyan tudás birtokába kerüljenek, melyekkel az egyetemről kikerülve versenyképeseklehetnek a munkaerőpiacon.Jelenleg a gyógyszeriparban illetve a bioanalitika vizsgálatokban az a fejlődési irány,hogy minél kisebb térfogatú mintákból kell egyre kisebb koncentrációban jelenlevővizsgálandó anyagokat kimutatni. A jegyzet, különböző műszeres analitikai technikákat,minta-előkészítési módszereket, in vitro és ex vivo rendszereket mutat be, melyeket agyógyszerkutatás, gyártás, minőségellenőrzés, valamint a gyógyszerek metabolizmusának,farmakokinetikájának és toxicitásának vizsgálatában alkalmaznak. Ismertetésre kerülnektöbbek között a kismolekulájú gyógyszerhatóanyagok azonosításához szükséges IR, UV-VISés EI-MS technikák elméleti alapjai és gyakorlati felhasználása, különböző mikroextrakcióstechnikák, melyeket egyre szélesebb körben alkalmaznak biológiai mintákban találhatógyógyszerhatóanyagok, illetve gyógyszerkészítmények szennyezőinek extrakciójára. Szinténrésze a jegyzetnek a biológiai mintákból történő meghatározásokhoz alkalmazott elválasztási(GC, HPLC) és tömegspektrometriás (MS) technikák, illetve ezek kapcsolási lehetőségeinek(LC-MS, GC-MS, MS-MS) elméleti alapjainak és gyakorlati alkalmazásának ismertetése. Atovábbi fejezetekben bemutatásra kerül a gyógyszerek metabolizmusa a szervezetben, illetveennek vizsgálatára alkalmas in vitro és ex vivo rendszerek, továbbá a gyógyszer metabolizmusvizsgálatok előszűrési fázisában alkalmazható „kémiai” és műszeres metódusok (EC-LC-MS,EC-Fenton-MS, stb.).Mivel a jegyzet keretei nem teszik lehetővé az ismertetett technikák nagyon részletestárgyalását, ezért minden fejezet végén feltüntettem néhány olyan könyvet, amelyek az adotttémával részletekbe menően foglalkoznak. Remélem, hogy sikerült egy olyan jegyzetlétrehozása, mely jelentősen megkönnyíti a hallgatók felkészülését a vizsgákra, valamint,hogy végzés után, a későbbiekben is hasznát vehetik.
Letölthető anyagok
muszeres_es_bioanalitika
DC metaadatok
Cím:
Műszeres analitikai technikák a gyógyszerészi és bioanalitikai vizsgálatokban
Szerzők:
Dr. Bak István
Kiadó:
Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Gyógyszerésztudományi Kar Gyógyszerhatástani Tanszék Gyógyszerészi műszeres- és bioanalitikai részleg
Dátum
2011.10.31.
Források:
eredeti
Nyelv
Magyar
Terület:
2011, Debrecen
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása