Ugrás a tartalomhoz

FEJEZETEK A MODERN BIOFARMÁCIÁBÓL

Dr. Halmos Gábor (2011)

Debreceni Egyetem Orvos és Egészségtudományi Centrum Gyógyszerésztudományi Kar Biofarmácia Tanszék

Koncepciónk szerint a most közreadott jegyzet többségében önálló fejezetrészekbőlépül fel, melyek olyan területeket ismertetnek és tárgyalnak, melyekre véleményünkszerint szerettünk volna nagyobb hangsúlyt fektetni és nálunk, a Debreceni EgyetemGyógyszerésztudományi Karán folyó gyógyszerész képzés kurrikulumán belül éstantárgyainak sorában más tantárgyak keretében nem kerülnek ismertetésre vagy nemilyen mélységben és biofarmáciai szemlélet szerint. Ahol indokoltnak láttuk,igyekeztünk az élettani, patofiziológiai alapokat is érinteni vagy ismertetni a könnyebbmegértés végett. Hangsúlyozzuk, hogy jegyzetünk nem törekedhetett és terjedelmi okokmiatt nem is törekedett a minden részében részletekre is kiterjedő szakmai ismertetésre,de bízunk benne, hogy az oktatott tárgyakkal és az előadásokon, szemináriumokonhallottakkal egységben és összhangban új és korszerű plusz ismereteket és szemléletettud átadni a hallgatóknak, olyan területeket is felölelve, melyek a modern biofarmácialegkorszerűbb témakörébe tartoznak napjainkban. Itt kell megemlítenünk , hogy a tárgyoktatásához már rendelkezésre áll egy, a közelmúltban megjelent nagyszerű biofarmáciakönyv (Dévai A, Antal I: A gyógyszeres terápia biofarmáciai alapjai, Medicina 2009),melyet mindenképpen ajánlunk hallgatóink figyelmébe.Mindezek alapján néhány általános terület bevezető ismertetése során jegyzetünkbenfoglalkozunk a farmakokinetikai és biofarmáciai alapok és fogalmak mellett, speciálisterületekkel is illetve a legújabb, napjainkban egyre nagyobb hangsúlyt kapó témákkalis mint amilyen a biotechnológia, a biológiai gyógyszerek és azok előállítása vagypéldáúl a célzott terápiák megvalósítási lehetőségeinek ismeretei. Reményeink szerintnem csak a gyógyszerész hallgatók, de a biotechnológia és azon belül is a gyógyszer-biotechnológia szakirányú képzésben résztvevő hallgatók is hasznosan forgathatjákmajd munkánkat. Részben önkényesen válogattunk a fejezetek témaköreit illetően,részben más tantárgyak oktatási tematikájához is igyekeztünk alkalmazkodni, hogytúlzott átfedés ne legyen az ismeretekkel kapcsolatosan, ugyanakkor minél több ésszélesebb, újabb területet átfedjenek. Természetesen az elkövetkezendő években4frissítjük, kiegészítjük és bővítjük jegyzetünk szakanyagát. Ahol szükségét éreztük,természetesen kitérünk, élettani, patofiziológiai, gyógyszertani, gyógyszerhatástani,gyógyszerkémiai, gyógyszertechnológiai, gyermekgyógyászati, szemet érintő, geriátriai,nőgyógyászati, onkológiai, biotechnológiai, biológiai, molekuláris biológiai vagy éppengenetikai, genomikai ismeretekre is.

Tartalomjegyzék

Letölthető anyagok
fejezetek_a_modern_biofarmaciabol
DC metaadatok
Cím:
FEJEZETEK A MODERN BIOFARMÁCIÁBÓL
Szerzők:
Dr. Halmos Gábor
Kiadó:
Debreceni Egyetem Orvos és Egészségtudományi Centrum Gyógyszerésztudományi Kar Biofarmácia Tanszék
Dátum
2011.10.31.
Források:
eredeti
Nyelv
Magyar
Terület:
2011, Debrecen
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása