Ugrás a tartalomhoz

Szemelvények a fitofarmakológia és fitoterápia tárgyköréből

Dr. Juhász Béla (2011)

Debreceni Egyetem Orvos és Egészségtudományi Centrum Gyógyszerésztudományi Kar Gyógyszerhatástani Tanszék

Napjainkban a magyar társadalom egészségügyhöz való hozzáállása nagyonmegosztottnak mondható. Bár az orvostudomány rengeteget fejlődött az elmúlt évszázadban,ez a fejlődés a különböző tudományterületeken eltérő módon történt. Elég végig gondolni azt,hogy a múlt század elején hány gyermeknek kellet meghalnia olyan fertőző betegségek ésazok szövődményei miatt, amit a mai orvostudomány mellett megengedhetetlennek tartunk. Acardiovascuáris megbetegedések világszerte vezetik a halálozási statisztikát, azonban amortalitási ráta szignifikáns csökkenést ért el a hosszú évek alatt. Hiszem azt, hogy ehheznagyban hozzájárult a gyógynövények hatóanyagainak széleskörű analitikája és azokfarmakológiai vizsgálata. Az elbizonytalanodott betegek és a szintetikus hatóanyagoktól valófélelem megnövelte az öngyógyszerelés statisztikai mértékét és a „természetes hatóanyagok”felhasználását.A vegetatív idegrendszer megismerése és feltérképezése nagyban hozzá járult a konzervatívgyógyszertan tudásanyagának bővítéséhez, és ehhez nagyszámú gyógynövényből nyertek akutatók hatóanyagot. A jegyzet megírása során törekedtem arra, hogy a hallgatók tisztánlássák azt, hogy a farmakológia tudományág fejlődése nagyon sokat köszönhetett agyógynövényeknek, ill. a különböző drogoknak. A drog szó jelentésénél a jegyzet is a mármegtanult farmakognóziai nomenklatúrát követi; azaz egy olyan gyógynövényből származóproduktum, amelyből előállított hatóanyagot gyógyászati célra használnak.Ez a tankönyv semmiképpen sem helyettesítheti a gyógynövény és drogismeret tantárgykötelező és ajánlott jegyzeteit, inkább az azokban foglalt ismeretek továbbviteléhez ajánlom.A szerkesztésből kitűnik, hogy a növények nem abc sorrendben, nem hatóanyag sorrendben,nem kémiai alkotók szerkezete szerint kerültek feldolgozásra, hanem betegségcsoportokszerint. Erre azért volt szükség, mert a graduális hallgatók és rezidensek visszajelzései alapjána curriculumukban hiányterület a fitofarmakológia és fitoterápia betegségcsoportok szerintiosztályozása és elemzése. A tankönyv megírásakor sokat gondolkodtam azon, hogy atankönyv milyen mélységben legyen ismétlés és milyen mértékben újdonság. Nagyonfontosnak tartottam, hogy az anatómiai, élettani, biokémiai, patológiai, patofiziológiai,farmakológiai alapok újra megbeszélésre kerüljenek. Nemcsak azon gondolat miatt, hogy „azismétlés a tudás atyja”, hanem amiatt is, hogy több felsőoktatási rendszer tematikájábanátfedéseket hoznak létre annak érdekében, hogy az elengedhetetlenül fontos információkkal ahallgató minél többször találkozzon, így a tudása biztosabbá és megalapozottabbá válik. Azalapok áttekintése után ismertettem azokat a gyógynövényeket, amelyek az adott4betegségcsoportban hatékonynak bizonyultak. Ekkor merült fel bennem a másik nagy kérdés,hogy mely gyógynövényeket ismertessem a jegyzetben. Végül arra az elhatározásra jutottam,hogy azokat a növényeket tárgyalom, amelyek farmakológiai hatásai tudományosan ismegalapozottak és alátámasztottak. Ehhez javarészt PubMed-en megtalálható neves éselismert impaktos folyóiratokat használtam fel, ahol konkrét hatásmechanizmusokkal ésszignál-transzdukciós útvonallakkal támasztják alá az egyes drogok hatásmechanizmusait.Néha, bár szomorúsággal töltött el, azonban ki kellett hagynom olyan gyógynövényekismertetését, amire nem találtam tudományos bizonyítékot, mert csupán a népi gyógyászatemlítésére hagyatkozik. Azonban félreértés olyan tekintetbe ne essék, hogy a népigyógyászatnak és megfigyelésnek nagyon sokat köszönhet a tudomány, hiszen sok növényköszönheti terápiás létjogosultságát az empírián alapuló információknak, amelyek tárgyalásravagy említésre is kerültek.További kérdés, hogy egy ilyen típusú jegyzet megírásakor mennyire bonyolódhatunk bele atudományos munka világába és annak alapjaiba. Ebben a kérdésben már nem mertemmagamban dönteni, azonban a szimpóziumokon és workshopokon folytatott eszmecserékbőlegyértelműen kitűnt, hogy főleg azon kutatási részt lehet hitelesen és részletesebbenismertetni, amelyel a tanszéki kutatócsoport foglalkozik. Ezek a tudományterületi témák talántúlságosan is részletesen lettek prezentálva, bár Szentágothai professzor sorait elővéve, hasokat tanulunk abból legalább büntetlenül felejthetünk.A gyógynövények előfordulása, komponenseinek, farmakológiai hátterének ismertetésemellett fontosnak tartottam, hogy a gyógynövény kivonata vagy annak komponense milyengyógyszerben vagy gyógyhatású termékben fordul elő. Ezzel a jegyzet elérheti azt a célját is,hogy az expediálásban résztvevő gyógyszerészhallgató az évek során megtanult alapokatvégre rendszerezheti. A gyógyszerek és gyógyhatású termékek, teák, stb. képek formájában isfeltöltésre kerültek, hiszen a vizuális látvány szintén a bevésődés egyik alappillére.A jegyzetet ajánlom az 5.éves hallgatóságnak, rezidenseknek, expediáló szakgyógyszerészeknek és mindazoknak, akik szeretik a gyógynövényeket és a farmakológiát.

Tartalomjegyzék

Letölthető anyagok
szemelvenyek_a_fitofarmakologia_es_fitoterapia_targykorebol
DC metaadatok
Cím:
Szemelvények a fitofarmakológia és fitoterápia tárgyköréből
Szerzők:
Dr. Juhász Béla
Kiadó:
Debreceni Egyetem Orvos és Egészségtudományi Centrum Gyógyszerésztudományi Kar Gyógyszerhatástani Tanszék
Dátum
2011.10.31.
Források:
eredeti
Nyelv
Magyar
Terület:
2011, Debrecen
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása