Ugrás a tartalomhoz

A GYÓGYSZERHATÁSTAN VÁLOGATOTT FEJEZETEI

Dr. Tósaki Árpád (2011)

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Gyógyszerésztudományi Kar Gyógyszerhatástani Tanszék Debrecen

A Debreceni Egyetem (DE) gyógyszerészhallgatóinak, fogorvostanhallgatóinak ésorvostanhallgatóinak gyógyszertani és farmakoterápiás ismeretanyagait és tanulmányait kívánjaez a jegyzet elősegíteni. A jegyzet megírására egyrészt azért volt szükség, mert az elmúltévtizedekben nem állt gyógyszerhatástani jegyzet rendelkezésre a DE Orvos- ésEgészségtudományi Centrumának (OEC) hallgatói számára, másrészt azért, mert a DE OECorvos-, fogorvos- és gyógyszerészhallgatói tanulmányaik során, egy összefüggő rálátástkaphatnak a gyógyszerhatástanról, annak elsajátítási módjáról, amely a sikeres vizsgákra valófelkészüléshez bizonyára nagymértékben hozzájárul. Mivel a DE OEC hallgatói számárajelenleg sem áll rendelkezésre más egyetemi jegyzet a gyógyszertan, a farmakoterápia éshatástani ismeretek területén, ezért ez a jegyzet alapvető iránymutatást nyújt a gyógyszertan ésfarmakoterápia curriculumának és a jelenlegi „gyógyszerkincs” ismeretének az elsajátításához.A gyógyszerhatástan és farmakoterápia elsajátításának célja az, hogy egyrészt meg kellismerni, pontosabban el kell sajátítani egy meghatározott tudásanyagot, amelyről nemcsak azegyetemi évek alatt a vizsgákon, de az élet mindennapjaiban számot kell adni agyógyszerészjelölteknek, a gyógyszerészeknek, szakgyógyszerészeknek, orvostanhallgatóknakés orvosoknak egyaránt, másrészt meg kell ismerni a tárgy logikáját, gondolkodásmódját, ésfogalmainak helyes használatát. Ezek természetesen egy bizonyos készséget is jelentenek,amelyek önmagukban ugyan nem elegendőek, de segítségképpen nagymértékben hozzájárulnaka gyógyszeriparban és egészségügyben évről-évre mind nagyobb számban megjelenőgyógyszerkészítmények közötti eligazodásban. Ahhoz viszont, hogy meg tudjuk érteni éselsajátítani a részletes gyógyszerhatástant és farmakoterápiát, feltétlenül szükség van azalapfogalmak tisztázására, s az általános alapfogalmak ismeretében térhetünk rá a gyógyszerekhatásmechanizmusainak, hatásainak, mellékhatásainak, adagolásainak és alkalmazásainak amegismerésére.Amíg a XX-ik század a szintetikus és természetes eredetű gyógyszerfejlesztés főirányvonala volt a betegségek megelőzésében és kezelésében, addig a XXI-ik század feltehetőena diagnosztika, a genomika, a proteomika, és lipidológia valamint az ezekhez tartozótranszlációs és személyi terápia százada lehet. A gyógyszerfejlesztés és terápia szemszögéhezkapcsolódva, feltétlenül szükségszerű és alapvető fontosságú figyelembe venni a betegségekkialakulásának mechanizmusait a legmegfelelőbb gyógyszeres terápia kiválasztása céljából.Továbbá feltétlenül hangsúlyozni kell a preventív medicina fontosságát, hiszen egy betegség4kialakulásának a megelőzése 15-20-szor kevesebb költségráfordítást igényel, mint már egykialakult betegség kezelése. Tehát, a prevenció nem csak egy kiemelkedő fontosságúegészségügyi kérdés, hanem alapvető fontosságú nemzetgazdasági kérdés is. A jelen egyetemijegyzet a fentebb említettek figyelembevételével készült.Azon gyógyszerészjelölteknek, fogorvosjelölteknek, orvosjelölteknek, vagy márdiplomával rendelkező gyógyszerészeknek, fogorvosoknak és orvosoknak a részére, akik agyógyszertan és a jövő farmakoterápiás eljárások egy-egy adott kérdésében és területénönképzésből vagy puszta kíváncsiságból további érdeklődésre, mélyebb ismeretanyagelsajátításra tartanak igényt, magyar nyelven Fürst Zs, Farmakológia (2007); angol nyelvenpedig Katzung BG, Basic and Clinical Pharmacology (2009, 11-dik kiadás); valamint GoodmanGilman A, The Pharmacological Basis of Therapeutics (2011, 12-ik kiadás) munkáit ajánlom.

Tartalomjegyzék

Letölthető anyagok
gyogyszerhatastan_es_terapia
DC metaadatok
Cím:
A GYÓGYSZERHATÁSTAN VÁLOGATOTT FEJEZETEI
Szerzők:
Dr. Tósaki Árpád
Kiadó:
Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Gyógyszerésztudományi Kar Gyógyszerhatástani Tanszék Debrecen
Dátum
2011.10.31.
Források:
eredeti
Nyelv
Magyar
Terület:
2011, Debrecen
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása