Ugrás a tartalomhoz

Fordítóprogramok

Gyimóthy Tibor, Havasi Ferenc, Kiss Ákos (2011)

Typotex Kiadó

A fordítóprogramok feladata, hogy a különböző programozási nyelven írt programokat végrehajtható gépi kódú utasításokká transzformálja. A fordítási folyamat nagyon összetett, hiszen sok programozási nyelv létezik és a különböző processzorok gépi utasítás készlete is jelentősen eltérhet egymástól. Figyelembe véve a rendelkezésre álló magyar nyelvű szakirodalmat, ebben a jegyzetben nem törekedtünk egy átfogó, a fordítás minden fázisát érintő anyag elkészítésére, hanem három területet érintünk részletesebben. A fordítási folyamat legjobban kidolgozott fázisainak a lexikális és a szintaktikus elemzés tekinthető. Hatékony algoritmusok és ezek megvalósítását támogató rendszerek készültek a lexikális és szintaktikus elemzők automatikus előállítására. A jegyzetben példákon keresztül bemutatjuk az ANTLR rendszert, amely segítségével formális nyelvtan alapú definíciók alapján gyakorlatban is használható minőségű elemzők generálhatók. A szintaktikus elemzést követő fordítási fázis a szemantikus elemzés. Ennek feladata az olyan fordítási időben felderíthető problémák megoldása, amelyek a hagyományos szintaktikus elemzőkkel nehezen valósíthatók meg (ilyen például a típus kompatibilitás vagy a változók láthatósági kérdésének kezelése). A szemantikus elemzés elterjedt modellje az attribútum nyelvtan alapú fordítási modell. A jegyzetben ismertetjük az attribútum nyelvtanokat és a kapcsolódó attribútum kiértékelő stratégiákat, valamint példákat mutatunk be arra, hogyan használhatók az attribútum nyelvtanok fordítás idejű szemantikus problémák megoldására.
Letölthető anyagok
Gyimothy_Havasi_Kiss_Ford_progr.pdf
DC metaadatok
Cím:
Fordítóprogramok
Szerzők:
Gyimóthy Tibor, Havasi Ferenc, Kiss Ákos
Kiadó:
Typotex Kiadó
Közreműködők:
Szegedi Tudományegyetem
Dátum
2011.06.30.
Azonosító:
[URI]
Források:
Könyv formában nem jelent meg [ISBN 978-963-279-503-4]
Nyelv
Magyar
Terület:
2011-2016 Magyarország
Tárgyszavak
fordítóprogramok, attribútum nyelvtanok, interpreterek, fordítóprogram-generáló rendszerek, röpfordítás
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása