Ugrás a tartalomhoz

Algoritmikus számelmélet

Dr. Szalkai István, Dr. Dósa György (2011)

Typotex Kiadó

Az algoritmusok legfontosabb jellemzőinek áttekintése után a könyv bevezetésképpen az elemi számelméletet tekinti át algoritmikus szemszögből – nem minden egyszerű kérdés számítható ki percek vagy évek alatt. A könyv elsődleges célja egyrészt a számelmélet felhasználása az algoritmusok és titkosírások, irat-hitelesítések terén (7.3, 10. és 1. fejezetek), másrészt a számelmélet saját kiszámíthatósági problémái és azok megoldására történt próbálkozások bemutatása (3.2, 8. és 9. fejezetek). A könyv tartalmazza a fenti részek megértéséhez szükséges (nem kevés) elméleti tudnivalót is (2., 4–7. fejezetek). Az anyag megértését öt kis program segíti, melyek a bemutatott algoritmusokat lépésenként mutatják be, az output-szöveg szerkeszthető. A programok egyszerűbb számítások elvégzésére (pl. titkosírás) is használhatók. Néhány új jelöléssel és szemléletmóddal, továbbá Bolyai János számelméleti munkásságával, sőt modern algebrai általánosításokkal is megismerkedhetünk a könyvben (3., 8.3. és 13. fejezetek). Akönyvet Táblázatok, Irodalomjegyzék és Tárgymutató teszi teljessé.
Letölthető anyagok
Szalkai_Dosa_Alg_szamelm.pdf
programok.zip
DC metaadatok
Cím:
Algoritmikus számelmélet
Szerzők:
Dr. Szalkai István, Dr. Dósa György
Kiadó:
Typotex Kiadó
Közreműködők:
Pannon Egyetem
Dátum
2011.06.17.
Azonosító:
ISBN 978-963-279-523-2
Nyelv
Magyar
Terület:
2011 - 2011, Magyarország
Tárgyszavak
Algoritmusok, számelmélet, Euklidesz algoritmusa, Lineáris Diophantoszi egyenletek, kongruenciák, Kínai maradéktétel, prímtesztek, titkosírás nyilvános kulccsal, Bizonyítás nulla információval, Euklideszi gyűrűk
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása