Ugrás a tartalomhoz

Növényélettan

Ördög Vince, Molnár Zoltán (2011)

Debreceni Egyetem, Nyugat-Magyarországi Egyetem, Pannon Egyetem

Chapter 6. Ellenőrző kérdések

Chapter 6. Ellenőrző kérdések

Milyen tulajdonságokkal jellemezhető a víz a növények életében?

Melyek a kapillaritás összetevői?

Milyen folyamatok révén szállítódik a víz a növényekben?

Mi az ozmózis?

Mi a hajtóereje az ozmózisnak?

Mit eredményez a membránon át történő vízáramlás esetén az összes hajtóerő elmélete?

Sorolja fel a növényi sejtben levő három vízformát!

Mi a vízpotenciál fogalma?

Sorolja fel a vízpotenciál összetevőit!

Milyen irányba áramlik a víz a vízpotenciálnak megfelelően?

Mekkora a termesztett növények átlagos vízpotenciálja?

Írjon le legalább két módszert a vízpotenciál meghatározására!

Milyen három formában található a víz a talajban?

A talaj milyen vízformáit képesek felvenni a növények?

Melyik szerv veszi fel a növény számára szükséges víz zömét?

Hogyan változik a vakuólumok ozmotikus potenciálja száradó talajban?

Mekkora talaj vízpotenciál értéknél beszélünk állandó hervadási pontról?

Mennyi energiát igényel 18 g víz felvétele és a levelekig történő szállítása?

Milyen útvonalakon történik a gyökéren keresztüli vízfelvétel?

Hogyan befolyásolja a légzés intenzitása a gyökerek vízfelvételét?

Melyik két tényező idézi elő a víz mozgását a xilémben?

Mi befolyásolja a levelekben kialakuló tenzió nagyságát?

Mi az evapotranszspiráció?

Mi a növényi transzspiráció három formája?

Minek révén tudja szabályozni a növény a vízleadását?

Hogyan befolyásolja a környezet széndioxid tartalma a zárósejtek számát?

Milyen környezeti tényezők hatnak a sztómamozgásra?

Vízhiányos stressz állapotban melyik fitohormon szabályozza a sztómazáródást?

Miből következtethetünk a növény vízmérlegére?

Melyik két kritérium alapján tekintünk egy elemet esszenciálisnak?

Hány esszenciális elem található a növényekben?

Sorolja fel az esszenciális makro tápelemeket!

Milyen mikroelemek felvételében játszanak szerepet a kelátképző anyagok?

Melyek a fitoszideroforok és mi a szerepük a növényekben?

Mi a vegyületekhez nem kötött elemek jelentősége a növényben?

Milyen csereionokat ad le a növény gyökere környezetének?

Hol mutatkoznak először a növényeken a reutilizálható elemek hiánytünetei?

Hol figyelhető meg először a nem mobilizálható elemek hiánya?

Hogyan nevezzük a növények gyökerével szimbiózisban élő, a tápanyagfelvételben szerepet játszó gombákat?

Mi a diffúziós potenciál?

Mit kell mérni ionizáló anyagok felvételénél az aktív és passzív transzport megkülönböztetéséhez?

Hogyan nevezzük azt a folyamatot, amikor az ionok áthaladnak a plazmalemmán?

Hogyan nevezzük azt a folyamatot, amikor az ionok áthaladnak a tonoplaszton?

Mi a kölünbség a membrántranszportban résztvevő csatornák és carrierek között?

Melyik három, carrierekkel működő szekunder aktív szállítási mechanizmust ismerjük?

Az aktív membrántranszport milyen enzim közvetítésével jut a szállításhoz szükséges energiához?

Mi a hasonlóság a támogatott diffúzió és az ionpumpa között? Mindkettőt carrierek végzik.

Mi a különbség az aktív és passzív transzport között?

A növény mely szállító elemeiben szállítódnak elsősorban a szénhidrátok?

Milyen növényélettani jelenséget nevezünk particionálásnak?

Miből származik zömmel a növények N-tartalma?

Mi a légköri N-kötés?

Melyik növényi szervben zajlik a nitrát redukciója?

Melyik sejtalkotóban történik a nitrit redukciója?

Melyik két aminosav tölt be N-raktározó funkciót a növényben?

A növények összes N-igényének hány százaléka származik a légköri N-kötésből?

Mi serkenti a nitrát- és nitrit-reduktáz enzimek szintézisét?

Milyen kémiai folyamatokból áll a fotoszintézis?

Milyen két fő szakaszra oszthatjuk fel a fotoszintézist és mi zajlik le bennük?

Melyik az a három fő színanyag csoport, amely az algák és a magasabbrendű növények fotoszintézisében szerepet játszik?

Milyen két vegyület képződik a fotoszintézis első szakaszában, amelyek a széndioxid fixálásához szükségesek?

Mik adják a kloroplasztiszok tilakoidjai zsírtartalmának jelentős részét?

Milyen energia használódik fel a fotoszintézis során?

Milyen fizikai elv alapján jut el a fotoszintézis során az egyes pigmentek gerjesztési energiája a reakciócentrumokba?

Milyen folyamat zajlik le, ha a gerjesztett klorofill nem tud gyorsan visszajutni az alapállapotba?

Melyik négy összetevőből állnak a thylakoid komplexek?

Mi a PSII fő funkciója a fotoszintézis során?

Mi a szerepe a thylakoid komplexekben levő cytokróm b6 - cytokróm f komplexnek?

Mi a fő funkciója a PSI-nek?

Milyen két folyamatot kapcsol össze az ATP-szintetáz fotoszintézis során?

A CO2-fixálás milyen három típusát ismerjük?

Milyen három szakaszra bontható a Calvin-ciklus?

Miből képződik a kloroplasztok keményítő tartalma?

Milyen típusú sejtek vesznek részt a kukorica CO2-fixálásában?

Mi a fotorespiráció?

Mi jellemzi a CAM CO2-fixálást?

Mit értünk a növényi növekedés fogalmán?

Mit értünk a növényi differenciálódás fogalmán?

Milyen két folyamatból áll a fejlődés?

Milyen három formája van a növényi növekedés és fejlődés szabályozásának?

Melyek a többnyire stimuláló hatású fitohormonok?

Melyek a többnyire gátló hatású fitohormonok?

Melyik szervben szintetizálódnak az auxinok?

Mi az auxinok legjellemzőbb élettani hatása?

Mi a citokininek élettani hatása?

Melyik fithormon serkenti a virágképzést, termékenyülést?

Mi történik az etilén hatására?

Melyik fitohormon hatása ellentétes a gibberellinekkel?

Milyen növekedés szabályozó anyag gátolja a rügyfakadást, csírázást?

Melyik fitohormon használható a gyökérképzés serkentésére?

Mi az alapja egyes herbicidek gyomirtó hatásának?

Milyen működési rendszert alkotnak a fitohormonok?

Egy genetikailag törpe (30 cm-es magasságú) borsófajtát ismeretlen oldattal kezeltek, aminek hatására erőteljes megnyúlást tapasztaltak. Milyen fitohormont tartalmazott az oldat?

Kinetinnel kezeltek dohányleveleket a tenyészidő vége felé. Egy hét múlva összehasonlították a kezelt és kezeletlen leveleket. Mit tapasztaltak?

A dohány levélkorongokat steril körülmények között ismeretlen anyagot tartalmazó táptalajra téve hajtásfejlődést tapasztaltak. Milyen növekedésszabályozó hatású lehet az ismeretlen anyag?

Mit tartalmazott a dohány levélkorongok tenyészeténél a táptalaj, amikor gyökérfejlődést figyeltek meg?

Gibberella fujikuroi tömlősgombával fertőzött kukoricamagvaknál mit tapasztalunk a tárolás során?

Az Avena növekedési tesztben miért kell eltávolítani a koleoptil felső régióját?

Mit jelent a hőtolerancia?

A fotoszintézis intenzitása befolyásolja-e a fagyállóságot?

Mitől függ a levelek fejlődésének genetikai szabályozása?

Milyen bioregulátorok felelősek a magynyugalom kialakulásáért?

Milyen hatással van a fény a levelek öregedésére?

Milyen fitohormon kezeléssel csökkenthető a gyümölcsfák terméshullása?

Melyik két fitohormon vesz részt az abszcízió szabályozásában?