Ugrás a tartalomhoz

Alkalmazott talajtan

Kátai János (2011)

Debreceni Egyetem, Nyugat-Magyarországi Egyetem, Pannon Egyetem

ALKALMAZOTT TALAJTAN

ALKALMAZOTT TALAJTAN

Kátai János

Sándor Zsolt

2011


Table of Contents

Fedlap
1. A TALAJ SOKOLDALÚ FUNKCIÓI
Talaj fogalma és alkotói
A talaj funkciói
Összefoglalás
Ellenőrző kérdések
Fejezetben felhasznált irodalmak
2. A FONTOSABB TALAJFIZIKAI ÉS TALAJKÉMIAI JELLEMZŐK ÉS KÖZÖTTÜK LÉVŐ ÖSSZEFÜGGÉSEK
Talajfizikai jellemzők:
A talaj kémiai tulajdonságai
Összefoglalása
Ellenőrző kérdései
Fejezetben felhasznált irodalmak
3. A TALAJ AZ ÉLŐLÉNYEK ÉLETTERE, A TALAJBAN ÉLŐ SZERVEZETEK FŐBB CSOPORTJAI
A talajkörnyezet, a talaj mint élettér
Fontosabb talajtulajdonságok és az edafon közötti kapcsolatok
A talaj élővilág (edafon) összetevői
Összefoglalás
Ellenőrző kérdések
Fejezetben felhasznált irodalmak
4. A TALAJ BIODIVERZITÁS JELENTŐSÉGE, VIZSGÁLATI LEHETŐSÉGEI
A talaj biodiverzitása
Az EU Talajvédelmi Stratégiája
A biodiverzitás és mérési módjai
Összefoglalás
Ellenőrző kérdések
Fejezetben felhasznált irodalmak
5. MAGYARORSZÁG VÁZ, LITOMORF ÉS ZONÁLIS TALAJAI
Váztalajok
Kőzethatású talajok
Közép- és délkelet-európai barna erdőtalajok
Csernozjom (mezőségi) talajok
Összefoglalás
Ellenőrző kérdései
Előadásban felhasznált irodalmak
6. MAGYARORSZÁG HIDROMORF TALAJAI
Szikesek
Réti talajok
Láptalajok
Mocsári és ártéri erdők talajai
Öntés és lejtőhordalék talajok
Összefoglalás
Ellenőrző kérdései
Előadásban felhasznált irodalmak
7. A TERMÉSZETES ÖKOLÓGIAI TÉNYEZŐK ÉS A TALAJTULAJDONSÁGOK TALAJTERMÉKENYSÉGRE GYAKOROLT HATÁSA
A termékenységet rontó, kedvezőtlen, javítandó talajfizikai tulajdonságok
A talaj és a légköri levegő kapcsolata
A talaj hő-gazdálkodása
Összefoglalás
Ellenőrző kérdései
Fejezetben felhasznált irodalmak
8. A TALAJMŰVELÉS ÉS A TRÁGYÁZÁS HATÁSA A TALAJ TALAJTERMÉKENYSÉGRE ÉS A KÖRNYEZETRE
Talajhasználati rendszerek Magyarországon
A tápanyag-gazdálkodás időszerű kérdései
Összefoglalás
Ellenőrző kérdések
Fejezetben felhasznált irodalmak
9. TÁPANYAG-UTÁNPÓTLÁSÁNAK A PRECÍZIÓS MEZŐGAZDASÁGBAN
Tápanyag-gazdálkodás a fenntartható mezőgazdasági fejlődés keretében
Precíziós gazdálkodás
Összefoglalás
Ellenőrző kérdések
Fejezetben felhasznált irodalmak
10. A TALAJ-DEGRADÁCIÓS FOLYAMATOK ÉS AZOK JAVÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI
Fizikai leromlás
Savanyodás
Szikesedés
Talajjavítás
Összefoglalás
Ellenőrző kérdések
Fejezetben felhasznált irodalmak
11. AZ ÖNTÖZÉS TALAJTANI VONATKOZÁSAI
Az öntözés hatása a talajtulajdonságaira
Az öntözés hatása a talaj sómérlegére
Öntözés hatása a talaj fejlődésére
Vízminőségi paraméterek
Összefoglalás
Ellenőrző kérdések
Fejezetben felhasznált irodalmak
12. TALAJSZENNYEZÉS, TALAJTISZTÍTÁS
A különösen veszélyes és/vagy általánosan elterjedt toxikus anyagok:
Szervetlen szennyező anyagok
Szerves szennyezőanyagok
Összefoglalása
Ellenőrző kérdések
Fejezetben felhasznált irodalom
13. A TALAJVÉDELEM, ERÓZIÓ ÉS DEFLÁCIÓ
Erózió
Defláció (szél talajpusztító hatása)
Összefoglalása
Ellenőrző kérdések
Fejezetben felhasznált irodalmak
14. A TALAJVÉDELMI INFORMÁCIÓS MONITORING RENDSZER ÉS GYAKORLATI ALKALMAZÁSA
Összefoglalás
Ellenőrző kérdések
Fejezetben felhasznált irodalmak
15. AZ EU TALAJVÉDELMI STRATÉGIÁJÁNAK FŐBB ALAPELVEI
Összefoglalása
Ellenőrző kérdések
Fejezetben felhasznált irodalmak

List of Tables

1.