Ugrás a tartalomhoz

Talajökológia

Kátai János (2011)

Debreceni Egyetem, Nyugat-Magyarországi Egyetem, Pannon Egyetem

IRODALOM:

IRODALOM:

1. Affolter Gregor, (2006): Stickstoffdungung im Gebeide – Nmin Ergebnisse – 2006. Fachstelle

2. Pflanzenbau und Düngung – LBBZ - Arenneberg

3. Bîlteanu Gh., (2003): Fitotehnie, Editura Ceres, Bucureşti

4. Borlan Z. şi colab., (1994): Fertilitatea şi fertilizarea solurilor (Compendiu de agrochimie).

5. Borlan Z., Hera Cr., (1973) Metode de apreciere a stării de fertilitate a solului în vederea folosirii raţionale a îngrăşămintelor. Editura Ceres, Bucureşti.

6. Davidescu D. şi colab., (1981). Agrochimia modernă. Editura Academiei R.S.R., Bucureşti.

7. Dominique Logue, Brigitte Gossert şi colab., (2007) Die Optimisung der Stickstoffversorgung in Pflanzen und die Bedeutung von Ammonium für die Stickstofflffizienz. Bericht Univ. Hohenheim.Sensoren zur Bedargs-Geregnetes Stickstoffdungung.

8. Konrad Merk, (2005): Stickstoff (ZH) Schweizer Landtechnik mai 2005)

9. Lanwitschafts KammerNiedersachsen, (2007): Empfelungen zur Stickstoffdungung nach der Nmin. Methode. Broshure.

10. Vintilă Irina et al., (1984): Situaţia agrochimică a solurilor din România, prezent şi viitor. Editura Ceres, Bucureşti.