Ugrás a tartalomhoz

Szervezetek, szerveződések a társadalomban; Szervezetszociológiai jegyzetek

Czakó Ágnes

BCE Szociológia és Társadalompolitika Intézet

Szervezetek, szerveződések a társadalomban

Szervezetek, szerveződések a társadalomban

Szervezetszociológiai jegyzetek

Ágnes, Czakó

Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0010 Digitális tananyag fejlesztése a Szociológia Mesterképzéshez – SZOCMEST (Budapesti Corvinus Egyetem) című pályázat támogatásával

Szerkesztési munka: Dr. Hárs Ágnes

Lektorálta: Dr. Kopasz Marianna

Kiadó: BCE Szociológia és Társadalompolitika Intézet

ISBN.................

2011


Tartalom

Bevezetés
1. A hatalom struktúrái: csoportok és szervezetek
2. A szervezetek klasszikus elméletei
3. 1. témakör: Bürokrácia = a hivatalnokok uralma
Szemelvény: Max Weber: Gazdaság és társadalom:
Vázlatos összegzés:
Hierarchia a szervezetekben
Bürokrácia-kritika: Mi következik a bürokratikus modellből?
Vázlatos összegzés - kritika
Feladat
Megoldás
4. 2. témakör: Vezetési ideológiák
Munkahelyi konfliktus-szemléletek
Az üzemi konfliktusok
Szemelvény Taktikázás és alkudozás az ipari üzemben (részlet)
Vázlat:
A kétségek konkretizálása: az alkudozás feltételei
A munkáscsoport hatalmának forrása
A taktikázó csoport hierarchiája
Kétségek és próbálkozások egy szövöde leírása közben
A kétségek konkretizálása: az alkudozás feltételei
A munkáscsoport hatalmának forrása
A taktikázó csoport hierarchiája
A hierarchia stabilitása
Példa a nem taktikázó munkáscsoportra: a szövők
Záró megjegyzések
Vázlatos összegzés
Feladat
Megoldás
5. 3. témakör: Human Relations-elmélet és a szervezeti pszichológia
Vázlatos összegzés
Feladat
Egy romániai börtön, 1942-43-ban
Megoldás
6. 4. témakör: Institucionalista modell
Az új intézményi közgazdaságtan hatása - Williamson
Szemelvény: A civil szféra változó szervezetei (részlet)
A menekültekkel foglalkozó alapítványok, és egyesületek tevékenységéről
Tervszerű kapitalizmus – tervszerű harmadik szektor
Formális szervezetek és szervezeti autonómia
Változatok a szervezeti átváltozásokra...
Összegzés helyett...
Vázlatos összegzés
Feladat
Megoldás
7. Szervezetek modern elméletei
8. 5. témakör: Magatartástudományi és neoweberiánus döntéselméleti magyarázat
Magatartástudományi magyarázat
Szemelvény:Albert O. Hirschman: Kivonulás, tiltakozás és hűség (részlet)
Hogyan reagálnak a vállalatok, szervezetek és államok hanyatlására az érintettek
Kivonulás és tiltakozás: a gazdaság(elmélet) és a politika(tudomány) kapcsolata
A szervezeti hűség elmélete
Tiltakozás és hűség
Mikor hasznos a hűség?
A szervezet hűséges tagjai kivonulással fenyegetőznek
Bojkott
Hűség a szervezethez: egy lehetséges modell alapelemei
A szervezet hűséges tagjainak viselkedése a szervezet tevékenységével kapcsolatos, növekvő elégedetlenség esetén.
Hogyan módosítják a szervezet hűséges tagjainak viselkedését a belépés költségei és a kivonulásért járó súlyos büntetések?
Feladat
Megoldás
Döntéselméleti magyarázat
Papírkosár elmélet – döntések a többértelmű szituációban
Bizonytalanság, kockázatok
Rendszerek elemzése
Szemelvény: Konfliktus a szervezetekben (részlet)
1. Egyéni konfliktus
2. Szervezeti konfliktus: egyéni konfliktus a szervezeten belül
3. Szervezeti konfliktus: Csoportközi konfliktus egy szervezeten belül
Vázlatos összegzés
Feladat
Megoldás
9. 6. témakör: Kontingenciaelmélet
Történeti előzményei
A feladat bizonytalanásga mint kontingencia tényező
A méret mint kontingencia tényező
A strukturális kontingencia elméleti modellje
Innováció
Strukturális kontingencia mint kutatási paradigma
Kritika
Oksági Dinamika problémája
Stratégia és struktúra dinamikája
Stratégiai választás elve
A vezetés szerepe a struktúra alakításban:
Megfelelés és teljesítmény
Feladat
Megoldás
10. 7. témakör: Szervezeti ökológia és evolúció
Ökológiai megközelítés
Mi tartozik és mi nem a szervezeti ökológia témakörébe?
Szervezeti ökológia és környezeti determinizmus
A szervezeti változás ökológiai megközelítései
Szervezetalapítás és sikertelenség (bukás)
1./ Demográfiai folyamatok
2./ Ökológiai folyamatok
Népességdinamika- és a sűrűség-függőség
3/ Környezeti folyamatok
Evolúciós utalások és kritikai észrevételek
Szervezeti folyamatok
Szervezeti változások
Vázlatos összegzés1
Vázlatos összegzés2
Feladat
Megoldás
11. 8. témakör: Közgazdasági szervezetelméletek
Miért van szükség szervezetekre?
Mitől függ, hogy melyik irányító mechanizmus alakul ki?
Bizonytalanság és tranzakció specifikus befektetés mint probléma
A tranzakciós költség-elmélet kritikái
Hogyan kell vezetni a szervezetet?
Miért sikeresebb egy szervezet a többinél?
Más megközelítés:
Gazdasági motivációk az együttműködésre
Vázlatos összegzés 1
Új intézményi gazdaságtan (New Institutional Economy=NIE) Oliver E. Williamson
Vázlatos összegzés: A szervezetek közgazdasági elmélete
12. 9. témakör: A kiszervezés
A szervezeti határok megváltoztatása
A kiszervezés fogalma:
A kiszervezés mértéke
Kiszervezés a gyakorlatban:
A kiszervezés előnyei
A kiszervezési hátrányai
Döntés a kiszervezésről - recept
Összefoglalás:
Vázlatos összegzés
Feladat
Megoldás
13. 10. témakör: Hálózati szervezeti magyarázatok
Megfigyelési szintek és színterek
Szemelvény (1) A hálózati tőke fogalmáról (Részlet)
Szemelvény (2) Ipari hálózatok
A harmadik Olaszország
Dél-olaszországi vállalkozásfejlesztés
A kisvállalkozások csoportosítása
Ipari körzetek
A rugalmas specializáció
Ipari körzetek dinamizmusa és a központi vállalatok
Az ipari körzetek eredete és növekedése
Kritika Jeremy Boissevain: A hálózati elemzés újraértékelése
Hálózat és elmélet
Mit nyújt és mit nem nyújt a hálózati elemzés?
A hálózati elemzés jövője
Feladat
14. Kiemelt szervezet-szociológiai problémák megközelítései
15. 11. témakör: A szervezeti változás megvalósítása
A változás környezete, tényezői
A változás mértéke
A változás időbelisége
A változás célja
A szervezeti változás típusainak összehasonlítása
A szervezeti változással kapcsolatos döntések
A sikeres tervezett változtatás jellemzői
16. 12. témakör: Szervezeti kultúra
A kezdetek
Érték menedzsment és az integráció szemlélet
Differenciációs szemlélet
Kritikák az integrációs elmélettel szemben, módszertani problémák
Fragmentációs szemlélet
Metaelmélet - Próbálkozás a nézőpontok összekapcsolására
A posztmodern szemlélet
A szervezeti struktúrák és kultúrák – Handy tipológiája
Szervezeti értékek és kultúra – Quinn tipológiája
A szakma és a kultúra – Schein tipológiája
Indexek, nemzetközi összehasonlítás – Hofstede tipológiája
17. 13. témakör: Szervezeti tanulás
A szervezeti tanulás stratégiai jelentősége
Szükséges feltételek
A szervezeti tanulás természete – fontos megkülönböztetések
A szervezeti tanulás szükséges feltételei
A szervezet képessége a tanulásra
A tudás beépítése a szervezetbe
Feladat
Megoldás
18. 14. témakör: Virtuális vállalatok, szervezetek
A virtuális szervezet fogalma
A virtuális szervezetek formái
A virtuális szervezetek potenciális haszna
A virtuális szervezet létrehozásának feltételei
Kritika - a virtuális szervezetek korlátai
Mikor ajánlott a virtuális szervezet létrehozása?
Négy „kritikus folyamat”
Virtuális csapatmunka előnyei vs. nehézségei
Vázlatos összegzés
19. 15. témakör: Bizalom és szervezet
A bizalom felépítése és használata
Bizalom és társadalom:
A bizalom megteremtése és fenntartása
A bizalom elterjesztésének fontos ösztönzői
A bizalom előnyei
SZEMELVÉNY: A bizalom vizsgálata
A bizalom jelentősége
A bizalom fogalma
A bizalom kockázata
A bizalom célpontjai és válfajai
A bizalom tartalma
A bizalom három dimenziója
A bizalom alapjai és a bizalomépítés
A bizalom funkciói és diszfunkciói
A bizalom funkcionális helyettesítői
Egy alkalmazott kutatás: a szerződések szociológiai vizsgálata
Felhasznált irodalmak
20. 16. témakör: Hatalom és szervezet
Menedzserek és vezetők
Néhány vezetési elmélet és modell
Morális kockázat
A vezetés problémáinak megoldási receptjei
Vázlatos összegzés
21. 17. témakör: Nonprofit szervezetek és az értékelés
A nonprofit szervezetek szervezetszociológiai megközelítéséről
A hazai nonprofit szektor kialakulása
Definíciós buktatók
Jóléti modellek és a nonprofit szektor
Történelmi előképek és a valódi kezdet
Civil támogatás vagy adópolitika
Önkéntes munka a civil szervezetekben
Gyakorlati szervezet-vizsgálat: evaluáció
Három fontos tényt kell ellenőriznünk
A vizsgált szervezetek funkciója a drogprevencióban
A vizsgált szervezetekkel kapcsolatban tapasztalt hátrányok
Szemelvény: Jelentés a drogprevenciós programok szervezeti hátteréről (2004)
A szervezeti értékelés menetéről
Részvevők, érintettek
A szervezeti értékelés lényege
Bürokratizáltság a szervezetekben
A szervezeti evaluáció szerepéről
A piaci szervezetek – betéti társaságok
„A”Bt.
„B” Bt
Egyesületek
K. K. M. Egyesület - Budapest
Cs. Sz. – szövetség – Budapest
Interjúvázlat