Ugrás a tartalomhoz

Regressziós modellek az egészségpolitikai tervezésben példatár; Regressziós modellek az egészségpolitikai tervezésben példatár

Vokó Zoltán, Kabos Sándor, Lőw András

ELTE

Fix tényezős logisztikus-binomiális modell

Fix tényezős logisztikus-binomiális modell

glm(cbind(Y,N-Y)~ AGE + GENDER + MEGYE, family = binomial(link="logit"), data=read.csv2(file="http://web.tatk.elte.hu/~eregr/vmort.csv"))