Ugrás a tartalomhoz

Társadalomstatisztika

Németh Renáta, Simon Dávid

ELTE

Interpretációs csapda I: Ökológiai tévkövetkeztetés

Interpretációs csapda I: Ökológiai tévkövetkeztetés

Milyen típusú következtetést vonhatunk le az ábrából? (OLEF2003, magyar megyék)

Milyen típusú következtetést vonhatunk le az ábrából?

Ökológiai tévkövetkeztetés: A területi egységek szintjén megállapított összefüggések nem szükségképpen érvényesek az egyének szintjén is.

(De az ún. módszertani kollektivista (értsd: nem az egyéni cselekvőkből, hanem azok csoportjaiból kiinduló) következtetés megengedhető, pl. „a megyei szinten alacsonyabb közösségi részvétel a társadalmi kohézió hiányának tünete, és a kohézió bomlása pszichoszociális faktorokon keresztül az egészséget is befolyásolja”).

Hasonló példa bowling-klub tagsággal és halálozással az USA államaira: I. Kawachi (1997): Long Live Community: Social Capital As Public Health, The American Prospect, 8/35

Más példa (Thorndike 1939, idézi Moksony, Szociológiai Szemle 2002/1): abból, hogy egy város szegényebb kerületeiben nagyobb a bűnözés mértéke, nem feltétlenül következik, hogy maguk a szegények gyakrabban követnek el bűncselekményt.

Interpretációs csapda II: Együttjárás vagy ok-okozati összefüggés

(Központi Statisztikai Hivatal. Egészségi Állapotfelvétel. KSH, Budapest, 1996):

„a dohányzók ritkábban járnak orvoshoz, mint azok, akik sohasem dohányoztak”

… majd a magyarázat:

„egy dohányos számára – aki tudja, hogy egészségét kockáztatja szenvedélyével …- kellemetlen szituációt eredményezhet az, amikor elmegy az orvoshoz.”

________________________________________

Használjuk az alábbi háttér-információt (a KSH felmérés adataiból):

Nem

Orvoshoz fordulás átlagos száma

Rendszeresen dohányzók gyakorisága

Férfi

4,34

44%

6,38

27%

A dohányzás és az orvoshoz fordulás együttjárása lehet, hogy csupán „látszólagos” kapcsolatot mutat. A harmadik jellemző, a nem bevonása az elemzésbe magyarázhatja ezt a látszólagos kapcsolatot: a férfiak átlagosan kevesebbet járnak orvoshoz, viszont magasabb körükben a rendszeres dohányosok aránya.