Ugrás a tartalomhoz

Társadalomstatisztika

Németh Renáta, Simon Dávid

ELTE

2. fejezet - II. előadás

2. fejezet - II. előadás

Tematika

 1. A statisztika szerepe a társadalomkutatásban, folyt.

 2. Társadalomstatisztikai alapfogalmak

  1. Változó

  2. Mérési szintek

  3. Folytonos/diszkrét változók

  4. Elemzési egység

  5. Függő/független változók

  6. Együttjárás vagy ok-okozati összefüggés, folyt.

  7. Minta és populáció, leíró statisztika és statisztikai következtetés

 3. Gyakorisági eloszlás

 4. Az ISSP

A statisztika szerepe a társadalomkutatásban

Az empirikus kutatás lépései:

„Az Esélyegyenlőségi Központ újabb baklövése”

Egy példa, a fenti ábra egyes fázisainak beazonosításával.

A bizalom a kortárs gazdaságszociológiai elméletek egyik kulcsfogalma.

Mari Sako: Prices, quality and trust (1992). A vállalatközi kapcsolatok két típusát különíti el:

 1. ACR (arms-length contractual relation: távolságtartó, szerződéses viszonyra épül)

 2. OCR (obligational contractual relation: elkötelezettségre épülő).

Elmélet (előzetes tudás, ismeret)

 1. dokumentumok részletezettsége: ACR-nél részletesek, írásban rögzítettek

 2. a gyártás megkezdésének a szerződés aláírásához kötése: OCR-nél aláírás előtt megkezdődhet gyártás

 3. kommunikáció: OCR-nél intenzívebb és nem csak a kereskedelmi osztályokra korlátozódik

ACR: angolszász országok

OCR: Japán

A kutatási kérdés:

Melyik típusba tartoznak a magyar vállalati kapcsolatok?

Hipotézis:

a típus függ a vállalat nagyságától, kis- és középvállalatok között inkább OCR.

Adatgyűjtés:

 1. kis- közép- és nagyvállalatok körében (a hipotézis alapján)

 2. interjúk a vállalat középvezetőivel (az elmélet alapján)

 3. a kérdéseket az elmélet és a hipotézis határozza meg

Adatelemzés: az elméletnek megfelelő jegyek előfordulását vizsgáljuk, a hipotézisnek megfelelően a vállalatméretet is figyelembe véve.

Hipotézisvizsgálat: jelentősen gyakoribb-e a kis- és középvállalatok között az OCR-re utaló jegy? Gyakoribb-e  az ACR-jegy a nagyvállalatokon belül?

Konklúzió

A vizsgálat eredménye:

 1. megerősítheti a hipotézist

 2. finomíthatja az elméletet (pl. ha vegyes típusú vállalatokat találunk: kommunikációjukban OCR jegyek, szerződéskötést tekintve ACR)

 3. ellentmondhat a hipotézisnek

További kutatási kérdések, új felvetések...

Kutatás-értékelés

Érdemes mások kutatásának értékelésekor ellenőrizni, követi-e az a fenti logikát.

Néhány lehetséges hiba:

 1. nincs elmélet

 2. nincs hipotézis

 3. az adatgyűjtés nem felel meg az elméletnek és a hipotézisnek

 4. a konklúzió nem az adatokon alapul (kihagyja az oda nem illő adatokat)