Ugrás a tartalomhoz

Társadalomstatisztika

Németh Renáta, Simon Dávid

ELTE

4. fejezet - IV. előadás

4. fejezet - IV. előadás

Tematika

 1. Grafikus ábrázolások

  1. Kördiagram

  2. Oszlopdiagram

  3. Hisztogram

  4. Gyakorisági poligon

  5. Tő- és levél ábra

  6. Statisztikai térkép

  7. Idősor ábra

 2. Hogyan csalhatunk az ábrákkal? Grafikon-manipulációk

Motiváció

A grafikus ábrázolás sok információt (számot) sűrít, a nyers számsoroknál könnyebben értelmezhető formában.

Kördiagram (pie chart)

Nominális és ordinális mérési szintű változókra.

A munkahely típusa az ISSP 2006-os magyar mintájában. A változó nominális mérési szintű. Gyakorisági eloszlás:

Gyakoriság

Százalék

Költségvetési/állami/ökorm. tulajdon

468

51,0%

Magántulajdonú

396

43.1%

Önálló vállalkozó

54

5.9%

Együtt

918

100%

Egyszerűbben interpretálható:

Kep37

Az olvasó figyelme tovább fókuszálható egy-egy körcikk kiemelésével, lásd az alábbi, országközi összevetést célzó kördiagram-párt. Milyen következtetést tud levonni az ábra alapján?

Kep38

Míg a megfelelő százalékos eloszlás kevésbé szemléletes (emlékeztető: „oszlopszázalékok”):

Magyarország

USA

Gyakoriság

Százalék

Gyakoriság

Százalék

Költségvetési/állami/önkorm. tulajdon

468

51,0%

281

19,5%

Magántulajdonú

396

43.1%

985

68,3%

Önálló vállalkozó

54

5.9%

177

12,3%

Együtt

918

100%

1443

100%