Ugrás a tartalomhoz

Társadalomstatisztika

Németh Renáta, Simon Dávid

ELTE

7. fejezet - VII. előadás

7. fejezet - VII. előadás

Tematika

Bevezetés

Kereszttábla

Független és függő változó

A kapcsolat (összefüggés) megléte

A kapcsolat (összefüggés) erőssége

A kapcsolat (összefüggés) iránya

Kontrollálás: további változó bevonása

A „látszólagos” kapcsolat

A „közbejövő” kapcsolat

A hatásmódosítás

A kontrollálás korlátai

Bevezetés

Két változó közötti kapcsolat vagy asszociáció mérése: az eddigiek során egyetlen változó (társadalmi jelenség) tulajdonságának lehetséges leírását vizsgáltuk. A következőkben két (vagy több) váltózó, társadalmi jelenség összefüggésének lehetséges leírását tekintjük át.

Ezek a módszerek adnak lehetőséget arra, hogy egyes társadalmi jelenségek okait megfejtsük vagy legalább is hipotézist alkossunk arról, hogy melyek lehetnek a háttérben álló okok (ahogy azt korábban már láttuk, az ok-okozati kapcsolat kérdését azonban óvatosan kell kezeljük).

Kérdésfeltevések:

Van-e kapcsolat a két változó között?

Milyen erős ez a kapcsolat?

Milyen irányú ez a kapcsolat?

Amit meg kell tanuljunk különféle mérési szintű változók esetén:

Hogyan lehet a kapcsolatot ábrázolni?

Hogyan lehet a kapcsolatot egyszerű mérőszámmal bemutatni?