Ugrás a tartalomhoz

Társadalomstatisztika

Németh Renáta, Simon Dávid

ELTE

Kereszttábla: elnevezések

Kereszttábla: elnevezések

Sorváltozó: barátság eredete

Oszlopváltozó: település-típus

Cella: egy oszlop és egy sor metszéspontja

Marginális: az oszlop- vagy a sorváltozó eloszlása bontás nélkül (azaz a másik változó ismerete nélkül), pl. fent az utolsó oszlop a sormarginális (ez lényegében megfelel a sorváltozó gyakorisági eloszlásának, illetve százalékos megoszlásának)

Akkor tudjuk a legkönnyebben értelmezni az összefüggést, ha a független változó szerint százalékolunk

A fenti táblában az oszlopszázalékolás volt kézenfekvő, hiszen az oszlopváltozó adta a független változót.

Ha nem egyértelmű a szereposztás, azaz ha az adatok mindkét módon (a sorváltozó a függő vagy az oszlopváltozó a függő) értelmezhetők, akkor a sor- és az oszlop-százalékok is megadhatók egyszerre.

Fiktív példa: anyagi helyzet és mentális problémák kapcsolata:

A kapcsolat iránya nem egyértelmű (miért?)

Interpretáljuk az alábbi táblázatokat! Melyik táblázat esetén melyik változót feltételeztük függetlennek?

Tudunk kitalálni olyan magyarázatot, amellyel indokolható, hogy miért éppen az adott változó a független (azaz miért gondoljuk, hogy az adott válotozó befolyásolja a másikat és nem fordítva)?

Oszlopszázalék:

táblázat 2

Mentális egészség-probléma megléte

Anyagi helyzet

Inkább rosszabb

Inkább jobb

Összesen

Igen

46%

43%

44%

Nem

54%

57%

56%

Összesen

100%

100%

100%

Sorszázalék:

táblázat 3

Mentális egészség-probléma megléte

Anyagi helyzet

Inkább rosszabb

Inkább jobb

Összesen

Igen

44%

56%

100%

Nem

42%

58%

100%

Összesen

43%

57%

100%