Ugrás a tartalomhoz

Társadalomstatisztika

Németh Renáta, Simon Dávid

ELTE

Kontrollálás: további változó bevonása

Kontrollálás: további változó bevonása

Kontrollálás: célja a kétváltozós kapcsolat pontosabb felderítése. További változó(k), ún. kontroll-változó bevonásával jár.

(Megjegyzés: ez a témakör Lazarsfeld-paradigma néven is ismert.)

Emlékeztetőül:

Az első órán tárgyalt Simpson-paradoxonnál láttuk, hogy a „Vállalat” és a „Felvett dolgozók száma nemzetiség szerint” változók közötti kapcsolat megváltozott az Iskolázottság, mint kontroll-változó bevonásával.

Szintén az első órán láttuk (Ok-okozat vagy együttjárás? címszó alatt), hogy az Orvoshoz fordulás gyakorisága és a Dohányzási szokás változók közötti kapcsolat vélhetően gyengülne vagy eltűnne, ha a nemet, mint kontrollváltozót is bevonnánk az elemzésbe.

A kontrollálás célja a harmadik változónak az oksági kapcsolatban elfoglalt helye szerint lehet:

A „látszólagos kapcsolat” megmagyarázása (lásd orvoshoz járás / dohányzás példát)

A közbejövő kapcsolat megtalálása

A hatásmódosítás felfedése

Egyéb (most nem tárgyaljuk)