Ugrás a tartalomhoz

Társadalomstatisztika

Németh Renáta, Simon Dávid

ELTE

A „közbejövő” kapcsolat

A „közbejövő” kapcsolat

Az alábbi táblázat alátámasztaná azt a hipotézist, hogy a vallásosság KÖZVETLENÜL MEGHATÁROZZA az abortusszal kapcsolatos attitűdöt (GSS 1988-1991):

Támogatja-e az abortuszt?

Vallás

Katolikus

Protestáns

Igen

34%

45%

Nem

66%

55%

Összesen

100%

100%

Egy másik hipotézis szerint:

  • a vallásosság inkább az ideálisnak tartott családnagysággal kapcsolatos elképzelésekre hat – ezek az elképzelések határozzák meg az abortusszal kapcsolatos attitűdöt

  • azaz a vágyott családnagyság, mint kontroll-változó az oksági kapcsolatban KÖZBEJÖVŐ VÁLTOZÓként van jelen, és a vallás csak KÖZVETVE hat az abortusszal kapcsolatos attitűdre.

A hipotézist a kontroll-változó bevonása alátámasztja. Ez 3 táblázat vizsgálatából látszik (FIGYELEM! MIND A HÁROM TÁBLÁZAT VIZSGÁLATA, ÉS MIND A HÁROM FÉLKÖVÉRREL SZEDETT KAPCSOLAT ALÁTÁMASZTÁSA SZÜKSÉGES A KÖZBEJÖVŐ KAPCSOLAT IGAZOLÁSÁHOZ!):

A vallás kapcsolatban van a preferált családnagysággal (vallás - családnagyság kapcsolat alátámasztása):

Preferált családnagyság

Vallás

Katolikus

Protestáns

Nagy

52%

27%

Kicsi

48%

73%

Összesen

100%

100%

A preferált családnagyság kapcsolatban van az abortusz-attitűddel (családnagyság - abortusz-attitűd kapcsolat alátámasztása):

Támogatja-e az abortuszt?

preferált családnagyság

Nagy

Kicsi

Igen

25%

50%

Nem

75%

50%

Összesen

100%

100%

A közbejövő változó adott kategóriáin belül nincs (vagy nagyon gyenge a) kapcsolat a vallásosság és az abortusz-attitűd között (annak alátámasztása, hogy nincsen közvetlen vallás - abortusz-attitűd kapcsolat).

Preferált család-nagyság:

kicsi

Támogatja-e az abortuszt?

Vallás

Katolikus

Protestáns

Igen

46%

52%

Nem

54%

48%

Összesen

100%

100%

nagy

Támogatja-e az abortuszt?

Vallás

Katolikus

Protestáns

Igen

24%

28%

Nem

76%

72%

Összesen

100%

100%

FIGYELEM! Nem hagyható el az utóbbi táblázat vizsgálata sem. Ezzel támasztjuk alá azt, hogy a vallásosság CSAK A KÖZBEJÖVŐ VÁLTOZÓN KERESZTÜL hat az abortusz-attitűdre.

Az oksági kapcsolat modellje:

Kep128

A végső konklúzió: „A katolikusok kevésbé támogatják az abortuszt, mint a protestánsok, mivel ők a nagyobb családnagyságot tartják ideálisnak”.